dismantle corporate power

Åbent møde i NOAH økonomisk retfærdighed

Slutter
NOAHs sekretariat
Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N

Synes du også det er på tide med en økonomisk politik der sætter mennesker og naturen foran en evindelig stræben efter vækst?

Vil du arbejde for at skabe bindene regler for at transnationale virksomheder skal overholde menneskerettighederne, eller mod at Danmark indgår handelsaftaler der fører til afskovning i Amazonas?

NOAHs arbejdsgruppe for økonomisk retfærdighed søger nye medlemmer, og vi inviterer til et åbent møde 15. september kl. 16-17 hvor vi vil fortælle om vores arbejde. 

De sidste år har vi været vidne øget global ulighed, samtidig med at klima- og miljøproblemerne bliver stadig mere alvorlige. Transnationale virksomheder har fået stadig større magt, og kan sagsøge stater for politik der beskytter miljøet eller menneskerettighederne. Mens enorme skovbrande hærger Amazonas, har EU forhandlet en handelsaftale, der vil øge importen af brasiliansk soja, til trods for at sojaproduktion er en vigtig årsag til afskovningen. Dagens handelssystem er til hinder for politik der beskytter menneskerettighederne, klima og miljø, fordi den giver uforholdsmæssigt store rettigheder til store virksomheder. Det er derfor et presserende behov for at udvikle alternativer til det herskende vækstparadigme og handelssystem.

I NOAH’s økonomisk retfærdighedsgruppe udfordrer vi de store selskaber og finansielle institutioners indflydelse, og vi samarbejder med sociale bevægelser rundt omkring i verden for at fremme lokalsamfundenes rettigheder. Vi arbejder blandt andet med FN’s traktat for virksomheder og menneskerettigheder og som forhandles igen i oktober, , med at stoppe urimelige handelsaftaler som Mercosur og sætte en stopper for transnationale virksomheder særrettigheder.

Vi arbejder for at gøre op med den globale ulighed på en dynamisk, kreativ og konstruktiv måde, der kan opbygge bevægelse og løsninger der fremmer global, økonomisk retfærdighed.

Du kan læse mere om vores arbejde her: www.noah.dk/vores-arbejde/okonomisk-retfaerdighed

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!