jordbrug

Hvad skal jorden bruges til?

Slutter
NOAH
Nørrebrogade 39, 1 tv., 220o Kbh N

NOAH Madsuverænitet inviterer til debat og efterfølgende møde om gruppens aktiviteter, som du kan blive til, hvis du vil blive aktiv i miljøkampen. Du kan også blot være en del af diskussionen.

Hvad skal jorden bruges til? Produktion af mad versus skov og kulstoflagring.

Vi har et overordnet mål om at betale kulstofgælden tilbage på de landbrugsjorde, der er blevet udpint for organisk materiale gennem århundreder pga. jordbehandling. Problemerne er vokset i takt med industrialiseringen.

Vi har også et overordnet mål om, at det danske jordbrug skal bidrage med en produktion af mad på en meningsfuld måde – også udover hvad vi selv har brug for til den danske befolkning.

Og endelig har vi et mål om, at jord- og plantesystemerne skal lagre mere atmosfærisk kulstof for at modvirke klimaforandringerne.

Men disse mål kan være indbyrdes modstridende. Kan vi både plante mere skov, producere mad mere ekstensivt og sørge for at opbygge en kulstofholdig jord?

Med udgangspunkt i bl.a. konklusionerne i NOAHs arbejde med fremtidens klimavenlige kost i Norden Future Nordic Diets (https://noah.dk/materialer/future-nordic-diets) og NOAHs bud på En dansk Klimalov vil vi lægge op til en debat om hvad vi skal mene om fremtiden arealanvendelse. Vores debat skal bruges som input til udarbejdelse af et NOAH holdningspapir.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!