• Hæfte
  • 7 sider

Informationshæfte om de nye GMO'er

10 eksempler på, at genteknologi bringer kommende generationers levebrød i fare

27. januar 2021 · Kl. 12:24 Materiale

10 eksempler på, at genteknologi bringer kommende generationers levebrød i fare

Fortalere for de nye genteknikker hævder, at teknikkerne er mere præcise, og derfor skulle produkterne være mindre risikable end de ældre GMO’er. Ganske vist gør de nye genteknikker det muligt, at rette ændringer mod specifikke regioner i genomet, men der opstår stadig uventede fejl i processen, så resultatet er usikkert. 

Processen er afhængig af den oprindelige GMO-teknologi for at kunne indføre genredigeringsværktøjerne i cellen, og for at de redigerede organismer kan dyrkes. Dette tilføjer yderligere elementer af tilfældighed. Denne uforudsigelighed var et af de vigtigste argumenter for den strenge regulering og kontrol, der oprindeligt blev indført for GMO'er, og disse risici gælder også for den nye generation. Der er brug for en gennemgribende forståelse af de potentielle sundheds- og miljøpåvirkninger.

Den tyske forskningsinstitution Testbiotech har samlet 10 eksempler på hvor det kan gå galt hvis de nye metoder tages i brug, og viser dermed hvorfor, det er nødvendigt at få et overblik over - og kontrol med alle delprocesser i udvikling af genteknologi. De 10 eksempler er nu oversat til Dansk.

Eksemplerne er et vigtigt indspark i den danske debat om risici ved genredigering. På baggrund af den kritiske klimasituation argumenteres der for, at det er nødvendigt, at de nye teknologier tages i brug uden først at undersøge risici for miljø, dyr og sundhed – det påstås, at der ikke er tid til at gøre det. Men ved at følge fortalerne for genredigering, risikerer vi at anvende en teknik i vores fødevareproduktion, som kan være til skade for vores natur og for vores sundhed. I stedet for at medvirke til at etablere et helhedsorienteret landbrug, der vil kunne bidrage til at modvirke de kriser vi står i, ønsker fortalerne at fikse situationen med ny teknologi. Men det kan medvirke til at forlænge det industrielle landbrugs ødelæggelser af vores naturgrundlag, og denne gang bør vi i stedet undersøge tingene til bunds for at finde reelt bæredygtige løsninger i vores fødevareproduktion.

Materialet giver ny viden til læserne om de metoder, der anvendes, og hvilke risici vi står overfor. Offentligheden er under massivt pres fra fortalerne for genredigeringsmetoderne, og der bør ske en kritisk vidensdeling af dette risikofyldte område. Vi mener, det er vigtigt at undgå vildledning af offentligheden.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!