• Rapport
  • 36 sider

Kurs mod bæredygtig handel - En handelspolitik for borgerne og miljøet

For at opnå en retfærdig økonomisk dagsorden er det nødvendigt med en nulstilling af de nuværende handels- og investeringsaftaler. Handel bør være et middel til miljømæssig og social velstand – ikke et mål i sig selv, som de nuværende aftaler lægger op til.

30. april 2018 · Kl. 12:45 Materiale

EU’s handelsaftaler skal medføre, at handel og investering tjener offentlighedens interesser og en bæredygtig økonomi. De skal bidrage til et sundere miljø, ordentlige arbejdsforhold, samt fødevarer- og energisikkerhed inden for og ud over Europas grænser. Denne rapport giver et bud på, hvordan EU's handelspolitik også kunne se ud.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!