Et billede af en gruppe mennesker i Söderåsen. Foroven står der "NOAHs Naturskole - foråret 2023".
NOAHs Naturskole foråret 2023

NOAH's Naturskole

Slutter
Natura 2000-områder nær dig
Tilmelding

NOAH afholder for tredje gang NOAHs naturskole, når vi skal rundt i landet, samt et smut over sundet, til nogle af de fantastiske naturområder, som er en del af den fælleseuropæiske naturarv. Og du kan komme med ganske gratis! Det kræver ikke andet end praktisk fodtøj samt mad og drikke i rygsækken.

Danmark har nemlig forpligtet sig til at beskytte og monitorere en række af vores mest diverse naturområder under EU’s naturbeskyttelsespolitik - hvilket udmønter sig i de såkaldte Natura 2000-områder.

Men hvilke områder er der tale om, og hvilke arter gemmer de på? Hvordan beslutter man hvad, der skal beskyttes og hvad der kan risikere og blive bebygget? Hvor godt virker beskyttelsesprogrammet i det hele taget, og er det overhovedet muligt at beskytte naturen, når EU’s landbrugspolitik samtidig tilgodeser de store industrielle landbrug?

Alt dette vil vi forsøge at finde svar på, når en række dygtige naturguider viser os rundt i de beskyttede naturområder i foråret og sommeren. Nogle af områderne er du nok bekendt med, men vi tror, at det for langt de fleste, vil være nye steder, man kan lære at kende og måske endda knytte sig til.

Kom f.eks med ud på heden og lær sommerfuglenes liv at kende, når sommerfugleekspert Emil Blicher Bjerregård viser os rundt på Melby Overdrev. Hør om de vilde lokaldramaer, der kan udspille sig, når en gruppe dedikerede borgere vælger at sætte sig op mod den lokale svinebaron, når Helene Meden Hansen viser rundt i Tuse Næs. Eller kom ud og led efter havørnepar i hele Københavns baghave, når Nikolaj Noel Christensen viser os Kalvebod Fælled fra et ornitologisk perspektiv.

OBS! Alle arrangementer er gratis. Dog kan der være udfordringer for folk med nedsat mobilitet. Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål til sidstnævnte.

23/04 - Saltholm med økender Claus Ehlers og tidligere beboer Stella Flyvia - Vi mødes ved Refshalevej 340 10:45 - Denne tur er fuldt booket og man har i stedet mulighed for, at skrive sig på ventelisten.

Saltholm. Øen som alle københavnere formentlig har set, men som få kender. En ø som gemmer både på naturskatte og en fascinerende kulturhistorie. Øen har et rigt fugleliv der blandt andet tæller rovfugle såsom rovterne, havørn og rørhøg, der også alle er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Saltholms placering og dens forskånelse for intensiv landbrugsdrift, har blandt andet været med til at sikre denne udvikling. Hør om alt dette og meget mere, når vi sejler afsted på Naturskolens første tur d. 23/04.

07/05 - Kalvebod Fælled med ornitolog Nikolaj Noel fra DOF - Vi mødes kl. 10 ved Naturcenter Amager. Turen slutter senest kl. 14

Kalvebod Fælled er det største sammenhængende naturområde i København, ja faktisk i enhver Hovedstad i Europa. Derfor rummer Kalvebod Fælled også en række særlige naturværdier med udgangspunkt i Natura 2000 - EU’s naturbeskyttelsesprojekt. Her findes ynglende vadefugle såsom almindelig ryle og stor kobbersneppe, men også mosehornugle og rørhøg holder af Kalvebod Fælleds åbne horisonter. Derudover huser fælleden også et havørnepar. Vi håber, vi kan få lov at møde nogle af dem på denne tur!
 

14/05 - Bøllemosen med botaniker Anja Woelders - Vi mødes på Skodsborg st kl 12:00 på den side af stationen tættest på Bøllemosen.

Mosen er en helt unik landskabstype, som desværre er truet på europæisk plan. I mosen finder man en lang række arter, der er tilpasset denne helt særlige naturtype, som kan optage og lagre enorme mængder af drivhusgasser. Botanikeren Anja Woelders tager os med på en guidet tur i Bøllemosen i nærheden af Jægersborg, hvor vi undervejs skal snakke om mosens plads i den danske og europæiske natur. Desuden skal vi se nogle af mosens særlige plantearter på tæt hold, samt høre om, hvad der gør dem så specielle. Blandt andet skal vi stifte bekendtskab med en af Danmarks få kødædende planter - soldug.
 

21/05 - Tuse Næs med økologisk jordbruger og lokal Helene Meden Hansen - Vi mødes under uret på København H kl 10:20 og turen starter ude på næsset kl 12

Det er nemt at forsvinde i den smukke natur og helt glemme forbrugersamfundets deprimerende forurening. Det vilde næs i Udby Vig på Tuse Næs ligger nemlig tæt op af storforurenende svinefabrikker og deres naturfortrængende og monokulturelle marker. Modsætningen mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og Den fælles landbrugspolitik (CAP'en) er tydelig på Tuse Næs. En modsætning som Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace og aktivist i modstanden mod de store svinefabrikker, vil fortælle os om på en smuk tur gennem det, på papiret, beskyttede naturområde.
 

28/05 - Melby Overdrev med sommerfugleekspert Emil Blicher Bjerregård - Vi mødes under uret på København H kl. 9:15 og turen ude på overdrevet starter kl. 11:30.

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er et af de steder i Danmark, hvor man kan se en stor variation af naturtyper, og der er da også intet mindre end 21 forskellige naturtyper på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000 område.
Kom med ud i det fantastiske hedelandskab i det nordligste sjælland, når en af Danmarks største sommerfugleeksperter, den blot 24-årige Emil Blicher Bjerregård, indvier os i sommerfuglenes verden. Nyd lyngens duft, fortab dig i hedens mange farver, lyt til lærkernes travle sang og se om du kan spotte en Okkergul Pletvinge. 


04/06 - Söderåsen in South Scania with nature guide My Kjellberg - We meet at Copenhagen Central Station under the large clock in the main hall at 08:30 in the morning. The guided tour in the swedish cliffs starts at roughly 11:00.

Join NOAH's nature school for this special event, where we deviate from our usual format and host one of our guided tours in english and on swedish soil! Söderåsen is a dramatic, cliffy and forested protected natural area in the south of Sweden in the province of Scania. Even though it is just a few hours away from Copenhagen the landscape is dramatically different from what one will find in Denmark. The area is EU protected through the Natura-2000 programme because of the unique nature situated in the national park. On this tour My Kjellberg, who runs the nature guide company 'Myricas', will take us through the beautiful landscape and unveil all the stories and myths associated with the area. Here are some words from My herself:

"On a 4 km long hike through the wonderful valley Skärdalen up to the majestic beech forests and viewpoints of the ridge you will be treated with nature fables and local legends inspired by the landscape and its history.
 

17/06 - Furesøen med Anja Woelders - Vi mødes ved Skovbrynet st. kl. 12:00

Furesøen er et af de mere populære natursteder i Storkøbenhavn, men hvad gemmer området egentlig på af naturskatte? Botaniker Anja Woelders vil guide os rundt i det nordsjællandske område, der er formet af istiden og menneskelig interaktion, og give os et indblik i det beskyttede vandmiljø og skovområde. Så tag linje A ud til Skovbrynet, bestig istidsbakkerne og hvem ved - måske spotter du en isfugl?
 

25/06 - Suserup Skov (guide offentliggøres snarest!)

Suserup Skov har været minimalt påvirket af skovdrift de sidste 100 år, og skoven er derfor et unikt eksempel på en urørt østdansk løvskov. Skoven er et af de helt centrale steder at besøge, for at blive klogere på, hvad der karakteriserer en urørt skov, og hvordan og hvorfor den adskiller sig fra kulturskoven med hensyn til biodiversitet, CO2 binding og kvælstofkredsløb. Desuden er skoven hjem for blandt andet stor vandsalamander og rørhøg, hvilket også er to af grundene til, at området er fredet gennem det fælleseuropæiske Natura 2000 natursbeskyttelsesprogram.

Har du spørgsmål til turene så skriv eller ring til:

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene til-
skudsmodtagers.

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview
Hvilke(n) dag(e) vil du tilmeldes?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!