Naturskolen efteråret 2023
Naturskolen efteråret 2023

NOAHs Naturskole

Slutter
Tilmeld dig alle vores ture ved at klikke på den grønne knap
Tilmelding

NOAH afholder for fjerde gang NOAHs naturskole, når vi skal rundt i landet, samt et smut over Øresund, til nogle af de fantastiske naturområder, som er en del af den fælleseuropæiske naturarv. Og du kan komme med ganske gratis! Det kræver ikke andet end praktisk fodtøj samt mad og drikke i rygsækken. 

Danmark har forpligtet sig til at beskytte og monitorere en række af vores mest diverse naturområder under EU’s naturbeskyttelsespolitik - hvilket udmønter sig i de såkaldte Natura 2000-områder.

Men hvilke områder er der tale om, og hvilke arter gemmer de på? Hvordan beslutter man, hvad der skal beskyttes, og hvad der kan risikere at blive bebygget? Hvor godt virker beskyttelsesprogrammet i det hele taget, og er det overhovedet muligt at beskytte naturen, når EU’s landbrugspolitik samtidig tilgodeser de store industrielle landbrug?

Alt dette vil vi forsøge at finde svar på, når en række dygtige naturguider over efteråret viser os rundt i de beskyttede naturområder. Nogle af områderne er du nok bekendt med, men vi tror også, at der for langt de fleste vil være nye steder, man kan lære at kende og måske endda knytte sig til.

Kom f.eks med i mosen, når botaniker Anja Woelders introducerer os til nogle af de arter, der hører til i denne våde og næringsfattige naturtype. Hør om de vilde lokaldramaer, der kan udspille sig, når en gruppe dedikerede borgere vælger at sætte sig op mod den lokale svinebaron, når medstifter af Landsforeningen mod Svinefabrikker, Helene Meden Hansen, viser rundt på Tuse Næs. Eller kom ud og led efter havørnepar i hele Københavns baghave, når fugleeksperten Nikolaj Noel Christensen viser os Kalvebod Fælled fra et ornitologisk perspektiv.

OBS! Alle arrangementer er gratis og åbne for alle. Der kan dog være udfordringer for folk med nedsat mobilitet. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til sidstnævnte.

13/08 - Furesøen med botaniker Anja Woelders - Vi mødes ved Skovbrynet st. kl. 12:00

Furesøen er et af de mere populære natursteder i Storkøbenhavn, men hvad gemmer området egentlig på af naturskatte? Botaniker Anja Woelders vil guide os rundt i det nordsjællandske område, der er formet af istiden og menneskelig interaktion, og give os et indblik i det beskyttede vandmiljø og skovområde. Så tag linje B ud til Skovbrynet, bestig istidsbakkerne og hvem ved - måske spotter du endda en isfugl?

03/09 - Bøllemosen med botaniker Anja Woelders - Vi mødes på Skodsborg st kl 12:00 på den side af stationen tættest på Bøllemosen

Mosen er en helt unik landskabstype, som desværre er truet på europæisk plan. I mosen finder man en lang række arter, der er tilpasset denne helt særlige naturtype, som kan optage og lagre enorme mængder af drivhusgasser. Botanikeren Anja Woelders tager os med på en guidet tur i Bøllemosen i nærheden af Jægersborg, hvor vi undervejs skal snakke om mosens plads i den danske og europæiske natur. Desuden skal vi se nogle af mosens særlige plantearter på tæt hold, samt høre om, hvad der gør dem så specielle. Blandt andet skal vi stifte bekendtskab med en af Danmarks få kødædende planter, soldug.

09/09 - Melby Overdrev med antropolog Cecilie Rubow - Vi mødes kl. 10:30 på Københavns Hovedbanegård under det store ur. Turen starter kl. 12:30 ved Melby Overdrev og varer tre timer.

Kom med den anerkendte forfatter og antropolog Cecilie Rubow til Sjællands største hedeområde, der også optræder i Danmarks naturkanon - nemlig Melby Overdrev. På Naturskolen vil vi gerne gå udover klassiske naturformidlingsområder såsom botanik, ornitologi og økologi, der, selvom de er utrolige værdifulde, sjældent beskæftiger sig med det moderne menneskes grundlæggende forhold til naturen. Et emne som Cecilie Rubow er ekspert i, og som hun med sit på en gang maleriske og præcise sprog, er en mester i at formidle.

17/09 - Kalvebod Fælled med fugleekspert Nikolaj Noel - Vi mødes kl. 10:00 ved Vestamager metro.

Kalvebod Fælled er det største sammenhængende naturområde i København - ja faktisk i enhver hovedstad i Europa. Derfor rummer Kalvebod Fælled også en række særlige naturværdier med udgangspunkt i Natura 2000 - EU’s naturbeskyttelsesprojekt. Her findes ynglende vadefugle, såsom almindelig ryle og stor kobbersneppe, men også mosehornugle og rørhøg holder af Kalvebod Fælleds åbne horisonter. Sidst, men ikke mindst, er området hjem for flere havørne! Denne efterårstur har fokus på de mange trækfugle, der ligger vejen forbi fælleden, hvor fugleeksperten Nikolaj Noel Christensen, der er aktiv i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), vil guide os.

23/09 - Vandretur til Kongegen med Emil Brix fra NOAH - Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård kl. 10 - AFLYST PGA SKYBRUD

Kom med NOAH's egen Emil Brix på vandretur til landets ældste træ, Kongegen, og dyk ned i de mest grundlæggende spørgsmål om EU og dens naturbeskyttelsespolitik på vejen. Med den senest vedtaget EU-naturpolitik står Danmark over potentielt monumentale ændringer i anvendelsen af vores landskab. Så hvilken bedre måde at prøve at begribe disse end at komme ud den smukke natur i Jægerspris Nordskov og besøge et træ, der har stået længere end nationalstater og overstatslige organisationer?

24/09 - Suserup Skov med felttekniker Runa Bjerre Henriksen

Suserup Skov har været minimalt påvirket af skovdrift de sidste 100 år, og skoven er derfor et unikt eksempel på en urørt østdansk løvskov. Skoven er et af de helt centrale steder at besøge, for at blive klogere på, hvad der karakteriserer en urørt skov, og hvordan og hvorfor den adskiller sig fra kulturskoven med hensyn til biodiversitet, CO2-binding og kvælstofkredsløb. Desuden er skoven hjem for blandt andet stor vandsalamander og rørhøg, hvilket også er to af grundene til, at området er fredet gennem det fælleseuropæiske Natura 2000 natursbeskyttelsesprogram.

På denne tur vil felttekniker for skov- og bioressourcer ved Københavns Universitet, Runa Bjerre Henriksen, være vores guide. Hun har været med til at kortlægge træerne i Suserup Skov og vil fortælle lidt om sit arbejde i skoven.

01/10 - Tuse Næs med økologisk jordbruger og lokal Helene Meden Hansen

Det vilde næs i Udby Vig på Tuse Næs ligger tæt op af storforurenende svinefabrikker og deres naturfortrængende og monokulturelle marker. Modsætningen mellem EU's naturbeskyttelsespolitik og den fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP'en) er tydelig på Tuse Næs. En modsætning som Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace og aktivist i Landsforeningen mod Svinefabrikker, vil fortælle os om på en smuk tur gennem det (på papiret) beskyttede naturområde.

08/10 - Svampetur i Gribskov med Jørn Kofod fra Svampeforeningen - Vi mødes kl. 10:30 på Mårum st. 

Efterår er for mange naturentusiaster lig med svampesæson. Derfor vil vi på denne søndag arrangere guidet tur i skoven, hvor vi sammen kan blive klogere på svampene; hvad er en svamp, hvor vokser de og hvad de lever af?

Vi går en tur i skoven og prøver i fællesskab at finde så mange forskellige svampe som muligt. Forhåbentlig finder vi svampe i et væld af farver, former og størrelser. Vi runder af med at sortere de fundne svampe og at gennemgå kendetegnene for de mest almindelige arter.

Undervejs er der især fokus på spiselige og giftige svampe, og hvis de spiselige er fremme, bliver der mulighed for at sanke lidt til aftensmaden.

Spænd de gode vandresko, for vi skal gå forholdsvist langt på denne tur. Og sæt gerne fire timer af; vi starter kl. ca. 10:45 i Gribskov. 

15/10 - Söderåsen in South Scania with nature guide My Kjellberg - We meet at Copenhagen Central Station under the large clock in the main hall at 08:30 in the morning. The guided tour in the swedish cliffs starts at roughly 11:00.

Join NOAH's nature school for this special event, where we deviate from our usual format and host one of our guided tours in English and on Swedish soil! Söderåsen is a dramatic, cliffy and forested protected natural area in the south of Sweden located in the province of Scania. Even though it is just a few hours away from Copenhagen the landscape is dramatically different from what one will find in Denmark. The area is EU protected through the Natura-2000 programme because of the unique nature situated in the national park. On this tour My Kjellberg, who runs the nature guide company 'Myricas', will take us through the beautiful landscape and unveil all the stories and myths associated with the area. Here are some words from My herself:

"On a 4 km long hike through the wonderful valley Skärdalen up to the majestic beech forests and viewpoints of the ridge you will be treated with nature fables and local legends inspired by the landscape and its history.
 

Har du spørgsmål til turene så skriv eller ring til:

Nedenfor finder du en såkaldt FAQ - altså de spørgsmål, vi ofte har fået i forbindelse med Naturskolen:

 • Koster det penge at deltage? 
  • Nej, det er ganske gratis at deltage på en tur. Du skal dog selv betale for transport i forbindelse med turene, hvilket vi desværre ikke har mulighed for at dække.
 • Skal man tilmelde sig turene? 
  • Ja. Det er blot, så vi har et overblik over hvor mange deltagere, der kommer med, så vi ikke ender med en for stor gruppe.
 • Er hunde velkomne på turene? 
  • På vores ture følger vi de regler, der udstikkes af myndighederne for de pågældende naturområder. Som oftest er hunde velkomne, såfremt de er i snor. Der vil dog være enkelte undtagelser.
 • Er børn velkomne på turene? 
  • Ja. Det skal dog siges at selve undervisningsindholdet ikke er rettet mod børn. Dog kan de selvfølgelig stadig drage glæde af turene!
 • Er Emil og Ida natureksperter?
  • Desværre! Vi er begge socialvidenskabeligt uddannet - Emil er politolog og Ida har en bachelor i antropologi. Faktisk var en af vores grundlæggende motivationer for at starte Naturskolen, at vi begge gerne ville have et dybere kendskab til den natur, vi holder så uendeligt meget af. Vi har gjort betydelige fremskridt siden starten af skolen, men dog er vi ikke eksperter... endnu!

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Tilmelding

 • Aktuelle Start
 • Preview
Hvilke(n) dag(e) vil du tilmeldes?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!