Atomaffald Sammensætning af kontaktforum og ekspertgruppe i atomaffaldsprocessen bør forbedres

8. marts 2016 · Kl. 12:25 Pressemeddelelse

NOAH Friends of the Earth Denmark og VedvarendeEnergi opfordrer til, at det kontaktforum og den ekspertgruppe, der snart bliver nedsat i forbindelse med udviklingen af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, også kommer til at omfatte repræsentanter for kritiske internationale ekspertorganisationer.

I nylige svar på spørgsmål i Folketinget har Uddannelses- og Forskningsministeren præciseret, at kontaktforummet, der mødes fire gange i 2016, kommer til at består af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, miljøorganisationer i Danmark, Dansk Dekommissionering, GEUS, borgergrupper og andre repræsentanter for civilsamfundet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt eventuelt repræsentanter for de nukleare tilsynsmyndigheder [1]. Ministeriet agter også at nedsætte en international ekspertgruppe, men heller ikke den kommer til at omfatte kritiske eksperter, kun enkelte repræsentanter for andre landes operatører af mellemlagerfaciliteter og landenes tilsynsmyndigheder [2].

”Efter pres bl.a. fra de berørte lokalsamfund og miljøorganisationer har den ansvarlige minister nu besluttet formelt at inddrage borgergrupper og civilsamfundet samt udenlandske tilsynsmyndigheder i atomaffaldsprocessen udover det, der allerede var planlagt”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH’s Urangruppe. ”Det er et fremskridt, men stadigvæk ikke godt nok. Kritikken fra uafhængige internationale eksperter har bidraget afgørende til, at planerne for den fremtidige håndtering af det radioaktive affald fra Risø er slået ind på en helt ny kurs, så ikke kun slutdeponering, men også mellemlagring af affaldet er på bordet. Men nu ønsker man at udelukke denne vigtige kritik fra processen”.

Et eksempel på kritikken er, at svenske og norske eksperter gennem længere tid har påpeget, at det planlagte slutdepot, som stadigvæk ikke definitivt er opgivet, ikke lever op til nabolandenes sikkerhedsstandarder. F.eks. konkluderede den svenske ekspertorganisation Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, der har fulgt den danske atomaffaldsproces igennem adskillige år, at de ansvarlige myndigheder ikke satser på den bedst mulige teknik, og planerne bygger på en sikkerhedskultur, der er uacceptabel efter svensk lovgivning.

Et andet eksempel er kritikken fra den tyske ekspertorganisation Öko-Institut, der i december 2014 offentliggjorde et arbejdspapir om det danske slutdepotkoncept. Heri påpegedes det bl.a., at intet af det radioaktive affald fra Risø er ufarligt efter de 300 år, slutdepotet er beregnet til at skulle vare, hvilket betyder, at intet af affaldet kan placeres her. De metoder og kriterier, der anvendes i forbindelse med deponeringen, er sikkerhedsmæssigt uacceptable, fordi de ignorerer de grundlæggende principper for sikker geologisk deponering. Instituttet konkluderer derfor, at den lokaliseringsproces, der er i gang, er uanvendelig og ikke kan fortsætte, før klare og passende sikkerhedskriterier er blevet defineret [3].

Kritikken blev bakket op bl.a. i høringssvar fra udenlandske myndigheder under den strategiske miljøvurdering af slutdepotprojektet og gentaget og uddybet i en international konference, som seks miljøorganisationer holdt i marts sidste år på Christiansborg [4]. Konferencen mundede ud i anbefalinger fra de seks miljøorganisationer om bl.a. at inkludere kritiske internationale eksperter i atomaffaldsprocessen [5].

”De udenlandske eksperter har længe påpeget, at de danske myndigheder ikke har nok styr på håndteringen af det radioaktive affald” udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Udover at udgøre en demokratisk nødvendighed formindsker et bredt sammensat kontaktforum risikoen for, at myndighederne træffer forkerte beslutninger, der ikke kan gøres om. Derfor bør kritiske eksperter have en plads ved bordet, både i ekspertgruppen og når de forskellige interessehavere informeres i kontaktforummet om udviklingerne i atomaffaldsprocessen”.

For nærmere oplysninger, kontakt:
For NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk Hjemmeside: www.noah.dk

For VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk Hjemmeside: www.ve.dk

Noter:
[1] Svar på spørgsmål nr. 80 fra Søren Egge Rasmussen (EL) af 26/2 2016 af Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufu/spm/80/svar/1303223/1604242.pdf

[2] Svar på spørgsmål nr. 81 fra Søren Egge Rasmussen (EL) af 26/2 2016 af Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufu/spm/81/svar/1303221/1604238.pdf

[3] Pressemeddelelse fra NOAH Friends of the Earth Denmark og VedvarendeEnergi, 1/12 2014: Öko-Institut kritiserer det danske slutdepotkoncept for lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø: http://noah.dk/oko-institut-kritiserer-plan-for-risoe-affald/

[4] Opsummering af atomaffaldskonferencen på Christiansborg d. 24/3 2015: https://noah.dk/node/317

[5] Anbefalingerne fra de seks miljøorganisationer finder man i PDF'en nedenfor

Anbefalinger atomaffaldsproces (177.29 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!