Fortsat kritik af det danske koncept for atomaffaldsdeponering
En række grønne organisationer anbefaler, at der nedsættes et kontaktforum med deltagelse af de danske myndigheder, repræsentanter for civilsamfundet, de berørte lokale myndigheder, uafhængige internationale ekspertorganisationer og relevante udenlandske myndigheder. 

Atomaffald Nedsættelse af et kontaktforum er nødvendig i den videre atomaffaldsproces

29. maj 2015 · Kl. 00:19 Pressemeddelelse

NOAH Friends of the Earth Denmark, VedvarendeEnergi, IDA Grøn Teknologi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Greenpeace og Det Økologiske Råd anbefaler, at der nedsættes et kontaktforum med deltagelse af de danske myndigheder, der er ansvarlige for deponeringen af det radioaktive affald fra Risø, repræsentanter for civilsamfundet, de berørte lokale myndigheder, uafhængige internationale ekspertorganisationer og relevante udenlandske myndigheder. Kontaktforummet, hvis interessefelt bør omfatte både et slutdepot samt et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, bør mødes regelmæssigt og mindst hvert halve år.

Baggrunden er den kritik, ikke mindst fra uafhængige udenlandske eksperter, der igennem den seneste tid er blevet rejst af den danske håndtering af det radioaktive affald. Kritikken er særligt kommet til udtryk i den strategiske miljøvurdering af slutdepotprojektet, hvor projektet blev skarpt kritiseret i mere end hundrede og halvtreds høringssvar fra myndigheder, ekspertorganisationer og andre i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen. Kritikken her går bl.a. på processuelle forhold – først og fremmest manglen på åbenhed og borgerinddragelse - mangler ved den dokumentation, der fremlægges af de ansvarlige myndigheder, klassificeringen af det radioaktive affald og valget af depottyper.

Kritikken blev gentaget og uddybet i en international konference, som de seks miljøorganisationer holdt d. 24. marts holdt på Christiansborg om de miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser af slutdepotkonceptet.

Anbefalingerne fra de seks miljøorganisationer finder man her.

 

Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark udtaler:

”De udenlandske eksperter har længe påpeget, at de danske myndigheder ikke har nok styr på deponeringen af det radioaktive affald. Ifølge dem er det danske slutdepotkoncept fejlbehæftet og lever ikke lever op til internationale sikkerhedsstandarder. De anbefaler endvidere, at den lokaliseringsproces for atomaffaldsdepotet, der har medført at fem omegnskommuner er blevet udpeget som mulige værtssteder for atomaffaldsdepotet, bør gå om. Kritikken viser tydeligt, at flere parter i samfundet bør inddrages i den videre beslutningsproces. Udover at udgøre en demokratisk nødvendighed formindsker et bredt sammensat kontaktforum risikoen for, at myndighederne træffer forkerte beslutninger, der ikke kan gøres om”.

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi udtaler:

”Et kontaktforum anbefales både i beslutningsgrundlaget for et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald fra 2008 og beslutningsgrundlaget for et mellemlager for lav- og mellemaktivt affald fra 2015. Nødvendigheden af åbenhed og inddragelse af offentligheden er endvidere nævnt adskillige gange i grundlaget for den oprindelige Folketingsbeslutning om deponering af det radioaktive affald fra 2003. Men i Sundhedsministeriet, der ansvarlig for deponeringen af det radioaktive affald, har man siddet disse anbefalinger overhørigt”.

Tarjei Haaland fra Greenpeace udtaler:

“Kritikken viser, at det er nødvendigt, at et kontaktforum også har deltagelse af repræsentanter for uafhængige udenlandske ekspertorganisationer og myndighederne i vores nabolande. F.eks. har kritikken fra udenlandske eksperter bidraget til, at planerne for den fremtidige håndtering af det radioaktive affald fra Risø er slået ind på en helt ny kurs. Og bl.a. det svenske Kärnavfallsrådet har foreslået, at de danske myndigheder indleder et samarbejde med den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, og den finske Strålebeskyttelsesautoritet, STUK, eftersom de har mere erfaring med deponering af radioaktivt affald end vi har her i Danmark”.

Præsentationer fra atomaffaldskonferencen på Christiansborg d. 24. marts: http://noah.dk/atomaffaldskonference/

For nærmere oplysninger, kontakt:

For NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk Hjemmeside: www.noah.dk

For VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk Hjemmeside: www.ve.dk

For IDA Grøn Teknologi: Michael Søgaard Jørgensen, Tlf.: 99 40 29 67, (mob.) 21 25 68 15, e-mail: msjo(at)plan.aau.dk Hjemmeside: http://ida.dk/netvaerk/fag/energi-miljoe-og-uland/selskabet-groen-teknologi-0

For Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi: Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk Hjemmeside: www.folkecenter.dk

For Greenpeace Danmark: Tarjei Haaland, tlf.: 33 37 63 94, (mob.) 28 10 90 53, e-mail: tarjei.haaland(at)greenpeace.org Hjemmeside: http://www.greenpeace.org/denmark/da/

For Det Økologiske Råd: Christian Ege, Tlf.: 33 18 19 33, (mob.) 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk Hjemmeside: www.ecocouncil.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!