Klima Demo mod CO2-lagring den 24. februar

15. februar 2011 · Kl. 13:44 Nyhed

Foreningen Nej til CO2-lagring arrangerer torsdag den 24. februar demonstration i København.

Dagen efter, fredag den 25. februar, førstebehandler Folketinget nemlig lovforslaget L 141 om ændring af undergrundsloven.

Demonstrationen begynder torsdag kl. 12 ved Rådhuspladsen og går via Klima- og Energiministeriet til Christiansborg.

Her har Nej til CO2-lagring fået udvidet foretræde for Folketingets Energipolitiske Udvalg. I foretrædet deltager også repræsentanter for NOAH, det nordtyske Bürgerinitiative gegen das CO2-Endlager, Danmarks Naturfredningsforening og andre. Bagefter er der møde med folketingsmedlemmer valgt i Nordjylland.

Foreningen skriver på sin hjemmeside, www.nejtilco2lagring.dk:

"Vi planlægger at tage fra Arentsminde kl. 6.00 og være hjemme igen ca 22.30 med evt opsamling i Aalborg og andre centrale steder. Vores forening har ikke ubegrænsede midler, og derfor har vi sat en pris på 250 kr. pr. person for bustransport. Bussen koster lidt mere, men resten giver foreningen, forplejning regner vi med folk selv sørger for, håber på en god tilslutning.

For yderligere information og tilmelding til busturen kontakt Hans Skole 40 76 94 60 eller Asger Møller Madsen 40 23 87 27"

NOAH Energi og Klima opfordrer alle, der hellere vil se en fremtid med vedvarende energi og et farvel til kul, olie og gas, til at møde op ved Rådhuspladsen i København torsdag den 24. februar kl. 12.

Se NOAHs Høringssvar om Forslag til ændring af undergrundsloven

CCS eller CO2-lagring handler om at forlænge kulalderen - at feje kullet ind under gulvtæppet.

CO2-lagring er enormt energikrævende (25-40 % ekstra kul). Det er ikke på den måde, vi får en energiuforsyning uden fossile brændsler - med 100 % vedvarende energi.

Slut op op demonstrationen på torsdag.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!