Åbent brev
Åbent brev

Biogas 14 organisationer fordømmer biogas-hypen og kræver en kritisk revision af målet for produktion af biometan i EU

NOAH og Friends of the Earth Europe har skrevet under på et åbent brev til beslutningstagere i EU. Sammen med 12 andre uafhængige nonprofitorganisationer fordømmer vi det nuværende politiske og industrielle pres for produktion af biogas og påpeger, at Europa-Kommissionens mål for produktion af biogas ikke er bæredygtig.

2. maj 2024 · Kl. 09:43 Nyhed

For ikke så længe siden, i november 2023, sluttede de endelige forhandlinger om forordningen om fremtidens marked for såkaldt ”grøn” gas og brint i EU. Et meget omdiskuteret emne under disse forhandlinger var et bindende mål om årligt at producere 35 milliarder kubikmeter biometan i 2030 (til sammenligning produceres der i øjeblikket kun 4,2 milliarder kubikmeter om året).

Europa-Kommissionen overtog dette produktionsmål, som mangler ethvert uafhængigt videnskabeligt grundlag, fra gas- og olieindustrien. Kommissionen har ikke foretaget nogen form for konsekvensanalyse med hensyn til miljøpåvirkningen. Faktisk har en undersøgelse fra Europa-Kommissionens eget forskningscenter vist, at kun et meget lavere niveau på 24 mia. m3 biometan kan produceres bæredygtigt inden 2030.

Selv om et bindende mål for biometan blev afvist i efteråeret efter stærkt offentligt pres fra 16 organisationer, fortsætter industriens pres for en uhæmmet produktion af biometan. Det afspejles i en ny rapport bestilt af European Biogas Association (EBA), som går langt videre end tidligere prognoser for biometan i EU. 

Denne rapport er tvivlsomme af flere årsager:

For det første antager rapportens forfattere, at der er en direkte forbindelse mellem produktion af biometan og reduktion af klimagasser uden på nogen måde at vise det. Blot at erstatte en del af brugen af fossile brændstoffer med biometan garanterer ikke i sig selv bæredygtighed. Hvert råmateriale til produktionen af biogas bør analyseres for sig. Der er et behov for uafhængig forskning og konsekvensanalyser, der ikke kun tager højde for biogasproduktionens indvirkning på klima i form af udledning af drivhusgasser, men også generelle miljøpåvirkninger i forbindelse med de planetære grænser.

For det andet ignorerer EBA's fremskrivninger fuldstændigt nødvendigheden af at sænke produktionen af husdyr i Europa – for at reducere udledningen af drivhusgasser, øge fødevaresikkerheden og fremme sundere kostvaner - som Europa-Kommissionens videnskabelige chefrådgivere har opfordret til. Gylle bør ikke kun ses som et affaldsprodukt og et middel til at producere biometan, men som et biprodukt af (over)produktion af husdyr, der ikke alene indebærer dårlig dyrevelfærd og elendigt vandmiljø, men som også forårsager betydelig udledning af metan. Fremskrivningerne tager heller ikke hensyn til EU's forpligtelse til at reducere madspild, som det bekræftes i den aktuelle revision af affaldsrammedirektivet. Der er ingen tvivl om, at EBA's fremskrivninger er baseret på manglende opfyldelse af vigtige EU-miljømål, herunder kostændringer og reduktion af madspild, som er nødvendig i den bæredygtige omstilling. 

For det tredje og sidste er EBA's afhængighed af en massiv stigning i "sekventielle afgrøder" for at skabe tilgængelighed af råmaterialer til biometan alarmerende. Det vil øge brugen af pesticider og vand, samt forringe jordbundens sundhed og de primære afgrødeudbytter, hvilket er endnu en bekræftelse på, at den nuværende biometanhype i bund og grund er en profitjagt baseret på udplyndring af planeten. 

Åbent brev til beslutningstagere

Derfor har NOAH og Friends of the Earth Europe skrevet under på et åbent brev til beslutningstagere i EU. Sammen med 12 andre uafhængige nonprofitorganisationer fordømmer vi det nuværende politiske og industrielle pres for produktion af biometan og påpeger, at 35 mia. m3 biometan ikke kan produceres på en bæredygtig måde i EU.

I lyset af det kommende valg til Europa-Parlamentet og dermed et nyt EU-parlament samt et nyt kabinet af EU-kommissærer kræver vi hurtigst muligt en revision af de høje mål for produktion af biogas for at sikre, at EU's biogas hjælper snarere end hindrer klima- og bæredygtighedsmålene. 

Læs det åbne brev her.

Se også

 

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!