motorvej

Trafik 8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorie af hensyn til klima og miljø

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

9. april 2021 · Kl. 18:36 Pressemeddelelse

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium, som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med. Og der skal samtidig gøres noget ved det stærkt kritisable demokratiske underskud i beslutningsprocesserne omkring infrastruktur. Da det danske vejsystem er ekstremt udbygget, også i forhold til vores nabolande, foreslår vi at den kommende infrastrukturplan prioriterer de mest miljø-og klimavenlige transportløsninger, som cykler og eldrevet kollektiv transport. En infrastrukturplan udformet på denne måde vil være et stærkt bidrag til at nå klimamålene i 2030!

 Bag motorvejsmoratoriet står:

  • Rådet for Bæredygtig Trafik, kontakt Poul Kattler, poul@kattler.dk, tlf. 26 17 72 23
  • Cyklistforbundet, kontakt Klaus Bondam, bondam@cyklistforbundet.dk, tlf. 33 32 31 21
  • Greenpeace, kontakt Helene Hagel, hhagel@greenpeace.org, tlf. 26 11 39 51
  • Mellemfolkeligt Samvirke, kontakt Oliver De Mylius, odm@ms.dk,
  • tlf. 25 30 25 31
  • Miljøorganisationen Vedvarende Energi, kontakt Gunnar Boye Olesen, gbo@ve.dk, tlf. 24 26 99 33
  • NOAH - Friends of the Earth Denmark, kontakt Ivan Lund Pedersen, ivan@noah.dk, tlf. 31160082
  • Klimabevægelsen, kontakt Jens Kruhøffer, jenskruhoffer@gmail.comtlf. 41 28 01 80
  • Jyder mod Overflødige Motorveje, kontakt Ellen Odgaard, ellenodgaard@hotmail.com, tlf. 28767262

Nedenfor er udtalelsen i pdf-format

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!