Ressourcer Affald og genbrug

27. oktober 2009 · Kl. 12:09 Nyhed

Det mener NOAH

  • Alle produkter skal designes, så alle dele af produktet efter endt levetid kan genvindes og genudnyttes til fremstilling af nye produkter
  • Reparationer skal momsfritages
  • Genbrug skal fremmes frem for genanvendelse
  • Der skal kun være én type emballage til øl og én til sodavand. Det ville gøre genfyldning nemmere. Dåser til øl og vand skal fjernes fra det danske marked
  • Affaldssortering, samt indsamling af forskellige materialer skal fremmes overalt i Danmark og EU
  • Forbrænding af affald skal ophøre
  • Det er forkasteligt at investere i nye forbrændingsanlæg frem for at bruge pengene på at forøge genbrug og reel genanvendelse
  • Forebyggelse og genanvendelse skal prioriteres over forbrænding (EU’s affaldshierarki).

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!