Under forhandlingerne har NOAH mødt mange samarbejdspartnere og andre organisationer.
NOAH og resten af Friends Of The Earth en del af The Global Campaign sammen med mange andre organisationer verden over. Foto: Erika Mendes

FN-traktat Debatten om store virksomheders ansvar fortsætter

28. oktober 2022 · Kl. 11:53 Nyhed

Siden 2014 har man hvert år forhandlet en traktat, der skal sikre at mennesker og planet altid vægtes højere end transnationale virksomheders profitmaksimering. Den 8. forhandlingsrunde af traktaten fandt sted i Geneve fra den 24-28 oktober 2022

I sidste uge samledes stater, civilsamfund og  erhvervsorganisationer i Geneve for at forhandle en bindende FN traktat for virksomheder og menneskerettigheder.

NOAH sad med i salen, da traktaten kom under behandling for 8. gang. Det har været en blandet fornøjelse at deltage i forhandlingerne, der har været præget af stor forvirring under selve forhandlingerne om traktaten. 

Det skyldes dels det ekstra dokument, som formanden for forhandlingerne, Ecuador, udsendte bare to uger før forhandlingernes start uden nogen forvarsel. Det ekstra udkast er ment som supplement til det såkaldte 3. udkast, som er blevet til under de syv tidligere forhandlinger, og som var det oprindelige udgangspunkt for forhandlingerne.  

Både civilsamfund og flere stater har kritiseret det ekstra udkast og den uigennemsigtige proces, det er blevet til under.

I en fælles udmelding har NOAH som en del af The Global Campaign taget afstand fra det ekstra dokument og ønsker, at man udelukkende forhandler på baggrund af det oprindelige 3. udkast. Kritikken blev også rejst af flere lande heriblandt Filippinerne, Bolivia, Venezuela, Cuba, Palæstina og alle afrikanske lande under The African Group. 

 

EU og USA deltager for første gang 

Der er også positive ting at tage med fra dette års FN-forhandlinger, for der har været større deltagelse fra verdens stater. USA og EU har for første gang engageret sig rigtigt i forhandlinger, og det er et positivt skridt i den rigtige retning. For desto flere stater der deltager i forhandlingerne, desto bedre bliver den. 

EU har endnu ikke forhandlingsmandat til at bidrage til selve teksten, og havde derfor ikke meget at bidrage med. Den samlede koalition af organisationer som NOAH også er med i, håber dog at EU snart vil opnå mandat til at deltage fuldbyrdigt.

Det er dog vigtigt at nævne, at både EU og USA forsøger at udvande traktaten, så sproget bliver mere vagt. Det gør det nemmere for virksomheder at omgå traktaten, og det gør det vanskeligt at stille virksomhederne til ansvar for deres forbrydelser. 

Danmark var ikke direkte til stede, men lod sig repræsentere af EU. Dog var både Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig og Holland mødt op, selvom de er i samme position som Danmark. Det mener NOAH er uacceptabelt, uanset at Danmark ikke kan deltage aktivt i forhandlingerne.  Vi vil i det kommende år, arbejde for at få Danmark med til Geneve til den 9. forhandlingsrunde i 2023.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!