Foto af Rødsand
Foto: Koppelius

Vedvarende energi Forfatningsændring i EU er undervejs

Når Konferencen om Europas fremtid bliver til en forfatningsændringsprocedure, bør ombytning af EURATOM-traktaten med en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse have førsteprioritet. Miljøorganisationerne VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og NOAH har offentliggjort en erklæring, der opfordrer dertil.

19. februar 2020 · Kl. 12:09 Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og NOAH.

Dialogprocessen Konferencen om Europas fremtid begynder i denne måned, fortsætter under det tyske EU-formandskab og slutter i første halvdel af 2020 under det franske EU-formandskab. Konferencen omfatter alle EU’s medlemslande, bl.a. med temakonferencer i de forskellige lande. Adskillige aktører i denne proces, herunder EU-parlamentet, har tilkendegivet, at de forventer, at konferencen fører til en ændring af EU’s traktater.

”Ingen af de foranstaltninger, der hidtil er foreslået af EU-kommissionen eller vedtaget af Det Europæiske Råd er nok til at opfylde Parisaftalens målsætninger”, udtaler Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. ”I særdeleshed vil realiseringen af EU’s green deal forudsætte nye strukturer på forfatningsniveau, hvis den skal gøre det europæiske energisystem CO2-neutralt”.

I mere end tres år har EURATOM-traktaten beskyttet atomkraften i Europa mod konkurrence fra andre energikilder, hvilket er dens erklærede mål. Som følge af dens forfatningsmæssige og institutionelle legitimitet og støttemekanismer, der hjælper med at holde atomkraften i live, er traktaten afgørende for udviklingen og bevarelsen af de nukleare teknologier i EU. På grund af støtten bliver vedvarende energi stillet dårligt. Selvom dens omkostninger falder, indregnes de forskellige energikilders miljøkonsekvenser stadigvæk ikke i deres prissætning, hvad der skader implementeringen af vedvarende energi mest. Hertil kommer, at tidligere støtte allerede er indbygget i atomkraftens infrastruktur. Seks EU-medlemslande – Østrig, Sverige, Tyskland, Ungarn, Irland og Danmark – har noteret sig, at EURATOM-traktaten ikke er blevet forbedret nævneværdigt, siden den trådte i kraft og trænger til at blive opdateret. 

”Indførelsen af vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparende foranstaltninger i EU foregår alt for langsomt. En af grundene er, at EURATOM forvrider konkurrencen på de europæiske elektricitetsmarkeder, fordi den giver atomkraften privilegier, som de vedvarende energiteknologier aldrig har haft”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Danmark bør arbejde for reform eller ophævelse af EURATOM-traktaten og for, at EU får en ny overordnet vision på energiområdet, som kun en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse kan leve op til. Der er brug for et stabilt og langsigtet rammeværk for indførelsen af vedvarende energi i Europa”.

”Hvis de kræfter i civilsamfundet, der ønsker, at den grønne omstilling i Europa bliver understøttet på forfatningsniveau, ikke får held med deres bestræbelser, kan der gå mange år, før muligheden dukker op igen. Den sidste større ændring af EU’s traktater skete i 2007”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark. ”I en forfatningsændringsprocedure, der ikke kun er sat i gang for at gøre EU mere økologisk bæredygtig, bør der satses på at få den grønne omstilling med. Under alle omstændigheder giver det politisk, strategisk og taktisk mening at inkludere alle energirelaterede forfatningsreformforslag i processen på samme tid og helst så tidligt som muligt”.

VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og NOAH støtter det udkast til en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse, der er udarbejdet af forfatningsretseksperten Prof. Dr. Michael Geistlinger fra Salzburgs Universitet. Støtterklæringen er lavet i samarbejde med Plattform gegen Atomgefahren Salzburg (PLAGE) i Østrig. Traktatudkastet består af EURATOM-traktaten i en ændret version, der sikrer, at favoriseringen af atomkraften i EU opgives. Det er skrevet sammen med Den Europæiske Energiomstillingsprotokol, som blev foreslået af den østrigske regering i 2016. Man finder et link til traktatudkastet her: https://noah.dk/node/1392 

LÆS MERE OM KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID OG TRAKTATÆNDRINGSPROCEDUREN HER.

LÆS STØTTEERKLÆRINGEN FOR EN TRAKTAT FOR VEDVARENDE ENERGI, ENERGIEFFEKTIVITET OG ENERGIBESPARELSE HER.

For nærmere oplysninger, kontakt:

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk og Gunnar Boye Olesen, tlf.: 86 22 70 00, e-mail: ove(at)inforse.org

NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk):  Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk og Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (www.folkecenter.eu): Jane Kruse, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!