Når EU beskriver sin fremtid, er der så godt som intet om bærdygtig udvikling

NOAH til EU I glemmer miljøet

Når Kommissionen beskriver fremtiden, er der så godt som intet om bærdygtig udvikling. Derfor har NOAH udgivet et undervisningsmateriale, som diskuterer, hvorfor Europa-Kommissionen ikke prioriterer bæredygtig udvikling, og hvad EU kan gøre for at gøre unionen bæredygtig.

3. august 2018 · Kl. 14:46 Nyhed

Brexit, flygtningekrisen og finanskrisen har skabt et folkeligt og politisk ønske om at diskutere, hvad der er galt med EU. På den konto har Europa-Kommissionen udgivet en hvidbog med fem scenarier for EU’s fremtid. Officielt udgør bæredygtighed en væsentlig del i det europæiske samarbejde, alligevel handler scenarierne næsten ikke om bæredygtighed. Derfor har en række europæiske NGO'er udarbejdet et sjette scenarie, hvor miljø og klima spiller en central rolle.

Ingen af de fem scenarier er endelige, og formålet med dem er ikke, at medlemslandene vedtager en helt bestemt model, som skal definere EU. Formålet er mere, at fremtidens EU bliver formet med baggrund i en diskussion om disse scenarier og derfor antageligt vil bygge på en kombination af en eller flere af dem. Netop heri ligger problemet med, at de fem scenarier samlet set næsten ikke indeholder noget om bæredygtighed. Hverken miljømæssig, social eller økonomisk bæredygtighed er en vigtig del af de fem scenarier. Kommissionen forbigår dermed noget af det allermest vigtige, når det handler om fremtiden, nemlig at udviklingen skal være bæredygtig.

Ved at udelade problematikken om bæredygtighed undlader Kommissionen at sætte gang i en diskussion om en af samarbejdets største udfordringer: Jagten på økonomisk vækst har miljømæssige og sociale konsekvenser, som rækker langt ud over klimaforandringerne. EU forbruger og producerer langt over de planetære grænser, belaster klimaet langt over det globale gennemsnit (som i forvejen er alt for højt), truer miljøvelfærden hos sine egne borgere og er ikke tilstrækkeligt ambitiøse på områder som for eksempel miljøregulering, reduktion af CO2-udledning, energipolitik, fødevarepolitik og handelspolitik set i forhold til de ambitioner, som er nødvendige for at skabe en bæredygtig udvikling.

Et andet EU er muligt

NOAH og de andre Friends of the Earth-organisationer mener, at EU bør prioritere anderledes og basere politiske beslutninger på hensynet til en bæredygtig udvikling. Historisk set har omdrejningspunktet i EU været at forbedre vilkårene for det indre marked og den økonomiske vækst. EU bør i stedet være mere balanceret, og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bør være gennemgående principper.

I det sjette scenarie er det vigtigt, at produktion og forbrug ikke overstiger de planetære grænser. I dette scenarie er samarbejdet om miljøregulering styrket og mere ambitiøst. Temaer som miljømæssig velfærd, social retfærdighed, demokrati, klima, vedvarende energi og en retfærdig handelspolitik står højt på dagsordenen. Reduktion i udledning af klimagasser prioriteres over ønsket om økonomisk vækst, og handelspolitikken fokuseres mod miljømæssige mål. I det sjette scenarie genopfinder EU sig selv, og det hidtidige vækstparadigme erstattes af et bæredygtighedsparadigme, hvor der lægges vægt på at fremme en bæredygtig udvikling.

Du kan læse mere

Download undervisningsmaterialet: EU’s fremtid – Forslag til en bæredygtig udvikling.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!