Baltic Pipe demo
Baltic Pipe demo

NOAH årsberetning 2020 Kampen for den Jord, vi sammen lever på

Lige så fantastisk det er med den handlekraft, der har fundet sted i forhold til Corona i 2020, lige så forfærdeligt er det, at den stadig mangler på klima- og miljøområdet. Og lige så vigtigt er det, at vi fortsat bliver ved med at kæmpe for den Jord, vi sammen lever på. I den forbindelse kan du trygt regne med NOAH.

28. september 2021 · Kl. 14:52 Årsberetning

Coronavirussen viste i slutningen af 2019 sit ansigt på det kinesiske dyre- og madmarked i Wuhan og siden er det gået stærkt med at tage de mange mulige konsekvenser alvorligt.

Tænk hvis klima- og biodiversitetskrisen kunen medføre ligeså handlekraftige beslutninger? Tænk hvis alle verdens ledere blev enige om at kaste alt til side for den fælles sikkerheds skyld? Tænk hvis klima, overforbrug og miljø fik samme opmærksomhed på alle verdens medieplatforme og dermed omtale hos befolkningerne? 

Corona har vist at vi mennesker i fællesskab KAN ændre retning, når det gælder. Mennesker KAN se sig selv og hinanden i øjnene og sammen erkende og agere på, at handling er den eneste sti mod forbedring. Mennesker KAN stå sammen, når krisen truer. 
Så hvofor få klima- og miljøkrisen ikke samme opmærsomhed som Corona? 

Luftforurening dræber cirka 7 millioner mennesker hvert år. I gennemsnit har 24 millioner mennesker hvert år siden 2008 måttet flygte pga. vejrkatastrofer. I de sidste 20 år er 2,3 milliarder mennesker blevet påvirket af oversvømmelseskatastrofer. 

I de kommende årtier vil klimaforandringerne føre til omkring 250.000 ekstra dødsfald hvert år. De australske skovbrande, der er en tydelig konsekvens af klimakrisen, brændte i 2020 180.000 kvadratkilometer af, ødelagde 5.900 bygninger og 2.800 hjem. 

Også Arktis havde den varmeste juni nogensinde med usædvanligt store brande i Grønland, Sibirien og Alaska.

Atmosfærisk CO2-koncentration er i dag 35 procent højere end før industrialiseringen, og denne stigning skyldes menneskelige aktiviteter, primært afbrænding til energi.

Det er altså alvorligt ment, når flere end 11.000 forskere fra 153 lande i en fælles erklæring opfordrer alle mennesker til at ’gribe til handling for at bevare livet på Jorden, vores eneste hjem’.

Det er svært at komme med et godt argument for, at dette problem, klimakrisen, ikke skal tages lige så alvorligt som coronavirussen. Det er faktisk helt ude af proportioner, at dette ikke er tilfældet, når nu klimakrisens konsekvenser vil ramme alle mennesker og ikke kun et mindretal.

At nogle af klimakrisens konsekvenser først viser sig om nogle årtier, er ikke et godt argument. Og at der måske stadig kan være tvivl om, at mennesker kan påvirke klimakrisen, er heller ikke et godt argument. Og at Jordens beboere ikke kan formå at stå sammen og agere med handling er slet ikke et godt argument. Det blev nemlig modbevist med det ansvar for handling, som verdens ledere har taget; med den alvor, som borgerne har lagt i problematikken; og med den evne, som vi med et udviste, til sammen at ændre retning, da det virkelig gjaldt, og coronavirussen ramte os.

Vi er nødt til på samme måde at agere på klima- og miljøkrisen - og i NOAH er vi klar til at gå forrest! 

Vi håber du er med - og om ikke kan finde inspiration i denne årsberetning, som belyser et lille udpluk af vores aktiviteter i corona-året 2020. God læselyst!

NOAH Aarsberetning 2020 (2.62 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!