De nye GMO'er Landbrugs- og biotekindustri "ghostwriter" EU-Kommissionens forslag om de nye GMO'er

Mens Europas miljøministre forbereder sig på at drøfte den kommende lovgivning om deregulering af den nye generation af genetisk modificerede organismer (nye GMO'er, "nye genomiske teknikker" eller NGT'er), afslører en ny undersøgelse fra Friends of the Earth Europe omfanget af Europa-Kommissionens forslag som kommer fra biotek- og frøindustrien.

1. marts 2023 · Kl. 10:46 Pressemeddelelse

Bruxelles, 3. marts 2023: En analyse af Europa-Kommissionens høring af offentligheden og regeringerne, som er et centralt skridt i den nye lovgivning angående udsætning af GMO'er, viser, at den nøje følger landbrugsindustriens dereguleringsdagsorden og især låner påstande fra Euroseeds, de europæiske frøfirmaers lobby. Høringen er i lighed med landbrugsindustriens strategi:

  • præsenterer de nye GMO'er som lige så sikre som konventionelle forædlede planter,
  • bruger denne påstand som et argument for at fjerne mærkningskravene, hvilket svækker forbrugernes og landmændenes valgfrihed,
  • fremmer nye GMO'er, der er udviklet af globale pesticidkoncerner, som de udtaler er vigtige redskaber til reduktion af pesticider i landbruget, uden at der foreligger dokumentation herfor.

Mute Schimpf, kampagneleder hos Friends of the Earth Europe:

"Vores undersøgelse viser, hvor ensidig høringsprocessen for de nye GMO'er har været. Europa-Kommissionen har ladet landbrugslobbyerne diktere spørgeskemaet til høringen, mens den har nægtet at tage hensyn til de bekymringer, som landmænd, detailhandlere, forbrugere og miljøgrupper har givet udtryk for. Kommissionen synes klar til at skabe en farlig ny præcedens for virksomhedsdrevet lovgivning og fjerne mærkningskrav, der garanterer valgfrihed for landmænd og forbrugere."

Europa-Kommissionens kommende forslag, der skal foreligge den 7. juni, lægger op til at udelukke planter, der er skabt ved hjælp af nye GMO-teknikker, herunder CRISPR-Cas9, fra de nuværende retlige rammer for GMO'er. En deregulering af nye gmo'er kan helt eller delvist fritage dem for sikkerhedskontrol, sporbarhed og mærkningskrav. Det ville også forhindre hele forsyningskæden og forbrugerne i at vælge GMO-frie produkter.

Astrid Oesterreicher, EU's bioteknologipolitiske rådgiver for Testbiotech:

"De forberedende arbejder viser, at Kommissionen ønsker at ignorere forskellene mellem konventionel forædling og NGT (de nye GMO-metoder), hvilket kan føre til utilsigtede virkninger, som hurtigt kan sprede sig i naturen og andre afgrøder. Hvis kravene til risikovurdering sænkes på baggrund af en ufuldstændig vurdering af den videnskabelige litteratur, opstår der alvorlige risici for miljøet og sundheden. Alle NGT-organismer bør og skal fortsat underkastes en obligatorisk risikovurdering for at beskytte biodiversiteten og bevare kontrollen med sikkerheden af vores fødevarer."

Eric Gall, vicedirektør og politisk chef i IFOAM Organics Europe:

"En ændring af lovgivningen for at sidestille NGT'er med konventionelle forædlingsmetoder ville være et tilbageskridt for gennemsigtighed og valgfrihed, og det ville de facto pålægge alle europæiske fødevareproducenter brugen af NGT'er. Det er vigtigt at bevare den obligatoriske identifikation af produkter, der er fremstillet med NGT'er, og deres sporbarhed i hele produktionskæden for at give økologiske producenter mulighed for, at kunne fravælge NGT'er i deres produktionsproces og for at sikre forbrugernes tillid til fødevarer, herunder økologiske produkter."

Find hele rapporten fra Friends of the Earth Europe: https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2023/03/Revealed-Agribusiness-lobbyists-ghost-write-the-European-Commissions-proposal-on-NGT.pdf?

***

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Mute Schimpf, kampagnemedarbejder for fødevarer og landbrug, Friends of the Earth Europe: mute.schimpf@foeeurope.org [EN, DE]

Hans van Scharen, forsker og kampagnemedarbejder hos Corporate Europe Observatory: hans@corporateeurope.org [EN, NL, FR]

Gaëlle Cau, kommunikationsteam, Friends of the Earth Europe: gaelle.cau@foeeurope.org [EN, FR]

***

Noter:

En briefing om sammenhængen mellem (nye) GMO'er og brugen af pesticider: https://friendsoftheearth.eu/publication/new-gmos-and-pesticides-reduction-fast-track-to-failure/

En briefing om de miljømæssige risici ved nye GMO'er: https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-gmos-a-risky-distraction-to-climate-and-food-security/

En briefing, der afkræfter bioteknologiens falske løfte om, at nye GMO'er er en af løsningerne på at afbøde klimaforandringer og opretholde fødevareproduktionen: https://friendsoftheearth.eu/publication/editing-the-truth-genome-editing-is-not-a-solution-to-climate-change/

En briefing om risiciene ved yderligere øget koncentration på frømarkedet: https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos

En undersøgelse af lobbyindsatsen for at deregulere nye GMO'er, der drives af akademiske og biotek-forskningsinstitutter med virksomhedsinteresser: https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos

En rapport om videnskabelig interessekonflikt. Lobbyen drives i stigende grad af GM-forskere og -institutter med forbindelser til industrien eller med interesser i egen interesse. Nye data afslører, at et betydeligt antal forskere, der aktivt lobbyer for deregulering, har en interessekonflikt | Corporate Europe Observator: https://corporateeurope.org/en/2022/09/researchers-vested-interests-lobbying-undermine-gmo-safety-rules 

En folder om hvorfor alle teknikker til genetisk modifikation skal reguleres | IFOAM Organics Europe: https://www.organicseurope.bio/library/all-techniques-of-genetic-modification-must-be-regulated/ 

En rapport om de socioøkonomiske virkninger af GMO'er på europæisk landbrug | IFOAM Organics Europe: https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2020/06/ifoameu_kgof_socioeconomicstudy_printversion_20180417_web_0.pdf?dd

En rapport om forebyggelse af GMO-forurening: en oversigt over nationale "sameksistens"-foranstaltninger i EU | IFOAM Organics Europe: https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2020/06/ifoameu_policy_gmos_dossier_201412.pdf?dd

Et positionspapir om foreneligheden af forædlingsteknikker i økologiske systemer | IFOAM Organics International: https://www.ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!