geneve

FN-forhandlinger om virksomheder og menneskerettigheder Manglende dansk og europæisk engagement

Den 15. – 19. oktober, var NOAH sammen med 400 andre organisationer i Geneve for at følge forhandlingerne om en bindende traktat, som skal sikre at multinationale selskaber respekterer menneskerettighederne.

29. oktober 2018 · Kl. 09:44 Nyhed

Danmark var kun til stede med en enkelt embedsperson, og samtidig støtter Danmark ikke positivt op om forhandlingerne. Den begrænsede deltagelse har Udenrigsministeren i et samråd1 umiddelbart før forhandlingerne forklaret med, at Danmarks involvering i traktaten varetages af EU, men EU har ikke kompetence på området. Dele af oppositionen har derfor også peget på, at det ville klæde regeringen at deltage.

Traktaten er søsat på baggrund af den manglende evne til at holde virksomheder ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne. I dag findes kun FN’s frivillige retningslinjer, UN Guiding Principles, som grundet deres frivillighed ikke håndhæves af bindende lov. Samtidig har virksomheder vidtrækkende rettigheder, når det kommer til juridisk at forsvare deres interesser. Alligevel bliver EU ved med at henvise til de frivillige retningslinjer også i åbningen af forhandlinger i forrige uge:

Mr. Chairperson-Rapporteur,

We would like now to make further remarks on substance. Much has been done within the EU and beyond to implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the existing authoritative framework. The UN Guiding Principles have been and remain the starting point and compass for EU engagement in the field of Business and Human Rights and unfolding their full potential through worldwide implementation remains our priority.

Traktaten bygger på et ’Zero Draft’2, altså foreløbige tanker om, hvordan en traktat kan se ud. Det var netop dette udkast, der skulle diskutere i Geneve. Disse års forhandlinger endte med vedtagelsen af en arbejdsgrupperapport med konklusioner og anbefalinger til processen. Men udkastet mangler forsat direkte forpligtelser for virksomhederne, hvilket begrænser håndhævelsen, som netop er det bydende i sådan en traktat.

I løbet af forhandlingerne gjorde virksomhederne også deres for at udvande processen. Arbejdsgivernes Internationale Organisation (IOE) spredte et dokument, der udpegede specifikke stater og sagde at ”stor eksport fra udvalgte lande, der støtter traktaten, kan være i risikozonen ved godkendelse af traktaten”.

EU’s engagement

Traktaten er støttet af mange nationer i det Globale Syd, men møder modstand fra blandet andet EU, USA og Australien. EU og deres medlemslande var meget tavse under forhandlingerne, på trods af at EU Parlamentet op til forhandlingerne i en resolution opfordrede Kommissionen til at engagere sig.

EU udtrykte løbende deres bekymring for, hvorvidt bindende regler vil fremme beskyttelse af menneskerettigheder og endte med at tage afstand fra konklusionerne i den endelige rapport3. EU fremhævede også flere gange sit manglende mandat på området – selv samme mandat som Anders Samuelsen henviser til, når han hævder, Danmarks engagement er dækket af EU.

Eneste aktive medlemsstat var Frankrig, som også har en national lov om virksomheder og menneskerettigheder4.

Hvad nu?

Som følge af den blandede opbakning fra FN’s medlemsstater har NOAH sammen med ca. 90 andre civilsamfundsorganisationer underskrevet et brev med krav til hvorledes, vi mener, at denne fjerde session skal bruges konstruktivt fremadrettet. Vi ønsker:

  • En udtrykkelig forpligtelse til at fortsætte med den 5. forhandlingssession i 2019 og med så mange efterfølgende møder i arbejdsgruppen som er nødvendige for at udarbejde et ambitiøst juridisk bindende instrument;

  • Intersessionelle konsultationer, der sikrer en meningsfuld deltagelse af civilsamfundet;

  • Nationale konsultationer, der sikrer deltagelse af civilsamfundet;

  • Offentliggørelse af et styrket ’Zero Draft’ baseret på input og kommentarer under de foregående møder, herunder de kritiske input fra civilsamfundet og berørte samfund i hele processen;

  • En rimelig tidslinje for yderligere skriftlige indlæg fra stater og civilsamfundet til udkastet.

Disse punkter skal bruges til at følge op på processen, som støttes af mange lande fra det Globale Syd, og for at sikre at EU accepterer ikke at have kompetencer til at tage en beslutning på vegne af medlemslandene i denne sag. Det er i stedet nødvendigt, at medlemslande engagerer sig i processen og udarbejder forhandlingsmandater. Medlemslande kan også vedtage national lovgivning, som i Frankrig, som har vist, at der godt kan lovgives så virksomheder holdes ansvarlige.

Frem til næste års forhandlinger vil NOAH arbejde på at Danmark og EU engagerer sig positivt i processen, så vi kan få en traktat, der kan give borgere de samme rettigheder som virksomheder.

 

Kommentarer fra vores netværk Friends of the Earth:

Alberto Villarreal, Friends of the Earth Latin America and the Caribbean:

“Affected peoples must be at the centre of this process. We therefore expect a more ambitious draft, one that responds to their expectations and cries for justice and an end to impunity. We also request a guarantee that activists and defenders of human rights will continue to be welcome in the Human Rights Council. We were highly concerned some States were questioning the rights of victims and civil society representatives to give their testimonies. This is unacceptable and not in the spirit of the treaty- a treaty for the peoples. On the other hand, many countries warmly welcomed our passion, testimonies and substantial contributions to the draft text of the treaty and the process overall.”

Mageswari Sangaralingam, Friends of the Earth Malaysia:

“Friends of the Earth Asia Pacific is encouraged by the continued support of countries such as Indonesia and the Philippines for a binding treaty that will hold transnational corporations and their entire supply chains accountable for environmental crimes and human rights violations. We firmly believe that this binding treaty is an instrument for developing countries and for the people. We urge all Asia Pacific countries and civil society to raise the profile of this treaty so we can effectively respect, protect and fulfil the rights of our people and the environment.”

Kwami Kpondzo, Friends of the Earth Togo on behalf of Friends of the Earth Africa:

"I am proud to see African states - 54 in total represented by Togo: united in a commitment to support this urgently needed treaty as a means to right the wrongs of decades of corporate impunity. I was heartened by the leadership of South Africa as co-sponsor of resolution 26/9 and an inspiration for a growing number of states who are supporting the Treaty process, defending the IGWG mandate and presenting focused contributions to fill the existing gaps for transnational corporations regulation"

 

1 Se hele samrådet her - https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/uru/td.1511246.aspx?as=1#player

2 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf

3 http://corporatejustice.org/news/9881-un-treaty-on-business-human-rights-zero-draft-negotiations-day-3

4 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!