Når naturen er under pres

Nyredigeret undervisningsmateriale Når naturen er under pres

Nyredigeret undervisningsmateriale stiller skarpt på tilstanden for biodiversiteten i Europa, hvad man i EU gør for at forbedre tilstanden, og hvorfor det trods gode intentioner stadig går tilbage - og endelig hvad vi kan gøre for at ændre det.

15. december 2020 · Kl. 11:06 Nyhed

Hvad betyder det for både miljøet, for individ og for samfund, når naturen er under pres? Og hvad gør vi i Danmark og EU for at gøre plads til naturen og styrke den biologiske mangfoldighed?

I dette undervisningsmateriale målrettet de gymnasielle uddannelser kan I gennem ni kapitler arbejde med emnet fra mange forskellige vinkler.

I kan arbejde med, hvad biodiversitet er, og hvorfor det er livsnødvendigt for os mennesker, og undersøge menneskets syn på og forhold til naturen gennem tiden. I kan også se på, hvordan en EU lov bliver til og får betydning lokalt i Danmark og undersøge, hvorfor andre EU-politikker har negativ indflydelse på EU's mål for en bedre biodiversitet, samt hvorfor og hvordan vores moderne livsførelse i Europa påvirker biodiversiteten uden for EU's grænser negativt. Og så kan I undersøge, hvordan vi hver for sig og i fællesskab kan gøre noget ved det. 

Download materialet her: Når naturen er under pres 

På den tilhørende hjemmeside kan du finde læsevejledninger, konkrete bud på anvendelse af kapitlerne, samt tilhørende arbejdsspørgsmål, øvelser og opgaver til fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag.

Det er muligt at bruge alle ni kapitler i alle tre fag, men man kan også lave mindre forløb på tværs af kapitlerne, som dækker forskellige kerneområder i de tre fag.

Materialet er blevet til med støtte fra Europanævnet.

logo EU-nævnet

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!