ilt

Ny folder Naturen, dig og EU

I sin seneste vurdering af naturtilstanden i EU peger Europa-Kommissionen på, at presset på EU’s natur er vedvarende, og den konkluderer, at ”tab af beskyttede levesteder og arter fortsætter stadig, og hvis der ikke tages fat på dette, vil det uundgåeligt resultere i den fortsatte erosion af vores biodiversitet og de vitale tjenester, de leverer, hvilket sætter menneskers sundhed og velstand i fare”.

15. december 2020 · Kl. 20:44 Nyhed

EU har en biodiversitetsstrategi, der har etableret mål for 2020. Hovedmålet er at stoppe tabet af biodiversitet og degraderingen af økosystemtjenester i EU i 2020 og genoprette dem i det ”omfang, det er muligt”. Strategien består af overskriften og seks overordnede målsætninger (se boks).

Målene i strategien betyder, at 34 % af habitaternes og 25 % af arternes vurderinger skal være gunstige eller have opnået betydelig forbedring af deres status i 2020. For fugle er målet, at 78 % af bevaringsstatusserne for arterne enten skal være gunstige eller i forbedring i 2020. I 2015 blev strategien evalueret midtvejs og viste, at der ikke var noget betydeligt fremskridt mod atnå hovedmålet og mål 3. Mål 1, 2, 4 og 6 viste fremskridt, men i et utilstrækkeligt tempo, mens kun mål 5 var på rette vej. Der er altså ikke tvivl om, at EU ikke når sine mål.

NOAH har udgivet en ny folder som undersøger hvad naturen har gjort for os, og hvad vi har gjort for naturen. Folderen kigger også på EU's strategier på området og hvordan det går.

FInd den her.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!