test
test

Deadline for EU's GMO-høring er den 22. oktober 2021 Send dit svar i dag!

489 danske borgere har svaret - vi skal langt højere op. Du har til i aften kl. 23.59, skynd dig.

22. oktober 2021 · Kl. 13:40 Høringssvar

Vi mangler danske høringssvar - send dit svar i dag i en meget vigtig sag, og lad din stemme blive hørt.

Link til EU's høring "Have your say":

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Det er altså vores fremtids fødevareproduktion, det hele handler om. Hvis Danmark og EU deregulerer de nye GMO'er, vil det kommer til at påvirke os allesammen, idet de nye GMO'er sandsynligvis bliver stemplet som NON-GMO!

Danske borgere, landmænd, detailhandlen, myndigheder, regering - I bør sende jeres høringssvar i dag! Det påvirker os alle som sagt! Naturen er under voldsomt pres - og her indenfor GMO-feltet ses det allertydeligst. Kopier gerne dele af NOAHs høringssvar, eller anvend disse autosvar:

Corporate Europe Observatory English

Slowfood EnglishItalianGerman

GMWatch English

Demeter International EnglishSpanishGerman

AbL German

The Greens/EFA EnglishFrenchGermanItalian

 

NOAHs høringssvar:

Miljøbevægelsen NOAH opfordrer EU-Kommissionen til at opretholde den nuværende Europæiske GMO-lovgivning / Udsætningsdirektivet for alle nye genomteknikker og de resulterende produkter. EU skal implementere EU's GMO-lovgivning, som fortolket af EU-domstolen den 25. juli 2018. Alle nye GMO'er skal fortsat være underlagt miljø- og fødevaresikkerhedsrisikovurderinger og med krav til sporbarhed og mærkning. Som fastlagt i EU-domstolen skal forsigtighedsprincippet prioriteres klart frem for en ukontrolleret markedsføring af de nye GMO'er.

Udsætningsdirektivet 2001/18/EC skal IKKE svækkes, men gøres mere stringent for at sikre, at vi værner om naturen, sundhed og trivsel for nutiden og fremtidige generationer. Ellers mister EU muligheden for at kunne styre udviklingen med genmanipulerende værktøjer, som ændrer arvemateriale i DNA på en helt anden måde end tidligere teknologier herunder stråling og kemi (Random Mutagenesis).

Overordnet budskab:

1. Ønsket om at anvende genomredigering i landbrugsafgrøder kan ikke begrunde en deregulering af de nye GMO-metoder i Udsætningsdirektivet. Dette er fremført af - og således på linje med - Court of Justice of the European Union - af den 25. juli 2018: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp1801…

2. Tværtimod leverer ny forskning argumenter for at regulativet strammes op - i stedet for at blive afviklet. https://ensser.org/press_release/press-release-a-distortion-of-science-…

Overordnet temaer som Europakommissionen bliver nødt til at undersøge til bunds for civilsamfundet i Europa:

1.Nye genomiske teknikker som genredigering muliggør vidtrækkende og komplekse ændringer i genomet af levende organismer. Der er allerede påvist utilsigtede ændringer på målstedet og i det omkringliggende DNA, der kan føre til skade. SDN-1, SDN-2 og ODM er GMO-metoder, og kan på ingen måder sammenlignes med random mutagenesis (stråling, kemi etc.). Fortalerne for deregulering udtaler, at SDN-1 virker på samme måde som naturen, idet metoden "kun" fjerner DNA. Det er ikke korrekt. SDN-1 ændrer metabolismen i genomet på en anden vis end naturen, og endda end Random Mutagenesis, hvilket betyder, at hvis det dereguleres i dag eller i nærmeste fremtid, vil vores samfund miste muligheden for at styre udviklingen.

2. EU-Kommissionen skal finde alternativer som skaber helhedsorienteret, bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2021/10/Briefing-Editin…

3. Patentering. Fortalerne for deregulering udtaler, at ved at deregulere nogle af de nye GMO-metoder og Cisgenese, vil firmaer ikke kunne patentere afgrøderne. Dette bliver nok ikke tilfældet. Firmaerne taler nemlig allerede nu om, at man i stedet for dette, vil tage patent på selve teknologien, hvormed man udviklede afgrøden. Et eksempel ses i sagerne om afgrøder, der er udviklet med Random Mutagenese, som bliver patenteret i European Patent Office.

4. EU-Kommissionen må være med til at sikre forbrugerens, landmandens og detailhandlens ret til at sige "nej" til GMO'er i fødevarer.

Størstedelen af europæerne afviser GMO'er i fødevarer. For at sikre, at EU-borgere kan undgå nye GMO'er i deres mad, er sporbarhed og mærkningskrav afgørende. Vi vil gerne minde EU om, at sporbarhed og mærkning altid er mulig, dvs. implementerbar for økonomiske markedsaktører og kan håndhæves af myndighederne. Sporbarhed gennem dokumentation er en langvarig anvendt standard i fødevare- og fodersektoren, der med succes bruges f.eks. til fairtrade-produkter, økologisk mad og fritgående ægproduktion. I disse segmenter fungerer sporbarhed som grundlag for mærkning. Vi vil få en fuldstændig uoverskuelig situation i forhold til sporbarhed og mærkningskrav, hvis nogle af de nye GMO-metoder dereguleres.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!