Fælles mad i skoven
Foto: Anna Rønne

Workshop Vi skaber madsuverænitet sammen

17. maj 2020 · Kl. 13:30 Nyhed

Kilometermad

Deltagerne engagerer sig i debatten om fordelene og ulemperne ved lokal madproduktion og undersøger sammenhængene mellem miljø og madsuverænitet.

Tidsforbrug

60-75 min

Forberedelser

 • Et stort indendørs lokale eller udeområde til at mødes og sætte produkterne på verdenskortet
 • Fire mindre lokaler eller steder udendørs til at arbejde i grupper
 • Materialer:
  • Verdenskort – gerne stort,
  • Almindelige madvarer (produkter, som er almindelige på voresindkøbssedler; grøntsager. Sukker, mel, konserves, præfabrikerede varer mv.)
  • Post-its
  • Skriveredskaber
  • Smartphones eller computere med Internet eller WiFi.

Formålet med dette værktøj

    •    MAD OG KLIMAFORANDRINGER: At introducere deltagerne for en bæredygtig madkultur, som tillader os at mindske vores økologiske fodaftryk og nedsætte CO2 udledninger til atmosfæren, som blandt andet kommer fra transport af produkter.
    •    LOKALT FORBRUG: Fremme udviklingen af madmarkeder og lokale forsyningskæder, som gør det muligt for små-skala madproducenter at sælge deres produkter direkte til lokale forbrugere.
    •    BIODIVERSITET: At synliggøre for deltagerne sammenhængen mellem deres forbrug og mad og den afskovning i udviklingslande, som knytter sig til monokultur ved visse produkter. Skabe bevidsthed om forbruget af produkter fra indfødte afgrøder for at bevare den tilknyttede biodiversitet.
    •    INTRODUCERE ICT-REDKABER i denne type aktiviteter bidrager til motivringen af deltagerne
    •    SOCIAL LÆRING OG GRUPPEARBEJDE
    •    KRITISK TÆNKNING OG REFLEKSION

Beregning af kilometermad

Beskrivelse af forløbet

 1. Kort introduktion og lille film: Workshoppens forløb ridses op, og vi ser en kort film produceret af Friends of the Earth Spain Alimientos kilométricos (Kilometermad) (4 min.), om hvor langt vores hverdagsmad rejser før vi sætter det til livs.
 2. Indsamling af data: Vi deler os op i fire grupper; hver gruppe vælger minimum fire madvarer. Derefter analyserer grupperne mærkningen på madvarerne og identificerer 1) type af produkt, 2) dets oprindelse, og 3) afstanden mellem hvor det produceres og hvor det konsumeres. Afstanden kan beregnes med google maps eller en anden app, som deltagerne har tilgængelig, og som kan vise en omtrentlig afstand.
 3. Marker rejsen på kortet: Efter analysen af produkternes mærkning, skiftes grupperne til at sætte post-its på et stort verdenskort, der viser produktet og dets oprindelse og afstand til forbrugerne (dvs. os).
 4. Analyser aftrykket: når alle produkter er placeret på kortet, vil vi lave en global analyse over det aftryk, som hver af madvarerne giver. Deltagerne diskuterer hvorvidt deres fødevarer har et lokalt aftryk, et regionalt aftryk, aftryk fra emballage, pesticider, affald mv. Man kan bruge forskellige redskaber til at kalkulere udledningerne, f.eks. foodemisions eller vegansociety.
 5. Lav lækker 0-kilometermad: Som ekstraaktivitet kan I lave en lækker ret, der har så få kilometer på bagen som muligt. Undersøg, hvad der er tilgængeligt på de lokale madmarkeder og tilbered det sammen.

Mad i det fri

Workshoppen er udviklet af vores partnere i Amigos de la Tierra og oversat med støtte af Erasmus+ som en del af projektet Growing Together.
Erasmus+

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!