Motorvej i Danmark

Henvendelse til Folketingets transportudvalg VVM-analyse i strid med regler for cost benefit-analyser.

Nej tak til en overflødig og miljø- og klimaskadelig motorvej fra Tværvej til Frederikssund

8. februar 2021 · Kl. 14:25 Nyhed

Vejdirektoratet har udsendt en opdatering af en VVM-redegørelse fra 2002. Den vedrører en motorvej fra Tværvej til Frederikssund.

Vejdirektoratet forudsætter i sine beregninger, at der inden 2030 er bygget de meget store vejanlæg (se bilag i nedenstående PDF) i Hovedstadsområdet, som den tidligere regering havde i sin infrastrukturplan. Denne forudsætning fremgår end ikke af Vejdirektoratets hjemmeside. Da den plan ikke længere har flertal i Folketinget er det dybt kritisabelt at Vejdirektoratet indregner infrastruktur-planen som forudsætning for sine analyser . Det fremgår klart af vejledningen for Cost Benefit-analyser, at de skal baseres på "allerede vedtagne projekter".

Derfor er Vejdirektoratets analyser kassable, vildledende og ubrugelige.

Hvis man alligevel kigger på problemstillingen omkring en eventuel motorvej fra Tværvej til Frederikssund må man også konstatere at den er unødvendig og miljø-, natur-, og klimaundergravende. Der er ikke noget trængselsproblem af betydning på strækningen fra Tværvej til Frederikssund hverken nu eller i 2030?

Ifølge rapporten Statsvejnettet 2020 (se nedenstående PDF) er der lav belastningsgrad (grøn farve) på strækningen både nu (2019) og selv efter en kraftigt fremskrevet trafik i 2030.

Der er derfor ingen antydning af rimelighed i at bygge motorvej på strækningen. En motorvej vil forstærke bilpresset mod Storkøbenhavn, suge passagerer fra S-banen til Frederikssund og ud på en motorvej, der blandt andet vil ødelægge natur, støjbelægge nye områder og undergrave målsætningen om at have reduceret udledningen af klimagasser med 70% i 2030.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!