Er Greenland Minerals (Energy Transition Minerals Ltd, ETM) troværdig? Demonstration i Narsaq - Foto: Jan Rehtmar-Petersen NOAH skribent Kvanefjeldet Greenland Minerals Energy Transition Minerals Uran uranudvinding Urani? Naamik
Ny minelovgivning gør det lettere at frede Kuannersuit/Kvanefjeld UNESCO Proposal zone NOAH skribent Kvanefjeldet Kuannersuit uranudvinding minedrift
Sikkerhedszoner et minimumskrav for minedrift i Grønland NOAH skribent Uran uranudvinding Grønland urangruppen
Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden KVANEFJELDET NOAH skribent Uran uranudvinding Grønland Kvanefjeldet urangruppen
Konferencer: uranudvinding er problematisk NOAH skribent uranudvinding Uran tailings Kvanefjeldet urangruppen
Intet sagligt grundlag for at ophæve uranforbud NOAH skribent Uran uranudvinding Kvanefjeldet uranforbud
Tilmelding til uranudvinding