land

landfodaftryk EU lægger beslag på de fattiges landarealer

Miljøbevægelsen NOAH opfordrer sammen med The Land Footprint Coalition [1] EU og de europæiske regeringer til at mindske Europas areal-fodaftryk, dvs. det landareal, vi lægger beslag på for at dække vores forbrug af produkter fra land- og skovbrug [2].

21. marts 2013 · Kl. 15:51 Pressemeddelelse

Beregninger viser, at EU “importerer” 1.212.050 kmlandbrugsjord – et areal større end Skandinavien – for at imødekomme efterspørgslen alene på landbrugsprodukter som fødevarer, tekstiler og agrobrændstoffer [3]. Dertil kommer et endnu større areal til produktion af skovprodukter som papir, møbler og træpiller, samt fossile brændstoffer og råstoffer som jern og aluminium.

Bente Hessellund Andersen, talskvinde for NOAH Landbrug og Fødevarer, udtaler:

Denne indirekte import af land sker samtidig med, at efterspørgslen på landarealer stiger over hele verden. Opkøb af jord til eksportafgrøder som f.eks. soja til foder medfører, at lokale befolkninger frarøves muligheden for at dyrke afgrøder til eget forbrug. Ikke nok med det, så har EU forværret situationen ved at vedtage politikker, der fremmer anvendelsen af agrobrændstoffer og biomasse til energi.

Lanceringen af The Land Footprint Coalition kommer samtidig med, at EU er ved at undersøge, hvordan man skal måle Europas ressourceforbrug. Koalitionen presser på, for at de fire indikatorer areal-fodaftryk, vand-fodaftryk, CO2-fodaftryk og materiale-fodaftryk skal danne grundlag for opgørelsen af Europas ressourceforbrug [4].

Christina Lykke Rasmussen, talskvinde for NOAH Ressourcer og Forbrug, forklarer:

Vi er nødt til at komme Europas overforbrug til livs. Det er i bund og grund en etisk diskussion, for klodens ressourcer er begrænsede og alligevel bruger Europa uhæmmet løs. Vi har glemt at stille os selv de væsentlige spørgsmål. Er det bæredygtigt? Kan det fortsætte? I dag er samfundsmodellens grundsten økonomisk vækst baseret på et stigende forbrug af ressourcer. Dette vækstparadigme må vi bryde med, hvis vi vil sikre livsbetingelserne for klodens beboere og naturens mangfoldighed.

Ressourceindikatorerne er et vigtigt instrument i arbejdet for at gøre Europa ressourceeffektivt via bl.a. forbedret affaldssortering, genbrug, lovgivningsmæssige krav om produkters holdbarhed og genanvendelse. Men det handler ikke kun om regeringernes indsats. Virksomheder og enkeltpersoner kan også gøre deres til at reducere Europas økologiske fodaftryk, f.eks. ved at undgå madspild, reducere mængden af animalske produkter og bruge mindre papir.

 

For yderligere information kontakt:

Bente Hessellund Andersen, NOAH Landbrug og Fødevarer. Telefon: 29 29 45 27

Christina Lykke Rasmussen, NOAH Ressourcer og Forbrug.  Telefon: 21 79 97 21

 

[1] Følgende grupper og enkeltpersoner har underskrevet koalitionen vedrørende areal-fodaftryk.

NOAH – Friends of the Earth Denmark

Friends of the Earth Europe

Bond Beter Leefmilieu

Biofuelwatch

Birdlife Europe

CEEweb

Compassion in World Farming

European Environmental Bureau

Fred Pearce (author)

FreeReporter.info

Dr Ian Fitzpatrick (researcher)

Kenya Debt Relief Network

Land Magazine

The Land is Ours

London Mining Network

Colombia Solidarity Campaign

ONG Mani Tese

Profundo

RSPB

Slow Food

UK Food Group

Les Amis de la Terre France / Friends of the Earth France

Friends of the Earth Cyprus

Amigos de la Tierra España / Friends of the Earth Spain

Magyar Természetvéd?k Szövetsége / Friends of the Earth Hungary

Hnuti Doha / Friends of the Earth Czech Republic

Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland

Campaign for Better Hospital Food

 

[2] Erklæringen fra The Land Footprint Coalition er som følger:

Vi opfordrer de europæiske lande og EU til at:

1) Opgøre og offentliggøre deres areal-fodaftryk sammen med deres forbrug af andre vigtige naturressourcer; vand, CO2 og det samlede materialeforbrug.

2) Opstille målsætninger for reduktion af deres areal-fodaftryk og andet ressourceforbrug til økologisk bæredygtige og retfærdige niveauer.

3) Indføre politikker, der reducerer deres areal-fodaftryk, eks. ved markant at reducere forbruget af animalske produkter og nedbringe madspild.

4) Kræve at store EU-baserede selskaber skal offentliggøre deres areal-fodaftryk i forbindelse med deres samlede rapportering af ressourceeffektivitet og strategi for reducering af deres økologiske fodaftryk.

5) Undersøge alle relevante politikker for at identificere, hvordan disse kan ændres med henblik på at mindske Europas areal-fodaftryk og øvrige ressourceforbrug, f.eks. politikker for vedvarende energi, bioenergi og landbrug.

6) Fremme god forvaltning af jord og dyrevelfærd og i det hele taget fremme økologiske og bæredygtige landbrugsmetoder for at beskytte kloden og dens ressourcer.

7) Beskytte oprindelige folk og lokalbefolkningers rettigheder til jord og fremme en fair og gennemsigtig forvaltning af landarealer og retfærdige jordreformer verden over, inkl. i Europa.

8) Indføre foranstaltninger der bremser finansiering af ??jordtyveri gennem politikker. Dette gælder for både storskala investeringer og finansiel spekulation i landarealer.

[3] Hidden impacts: How Europe’s resource overconsumption promotes global land conflicts,
Sustainable Europe Research Institute for Friends of the Earth, March 2013

[4] http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm,
Europa-Kommissionens Roadmap towards a Resource Efficient Europe

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!