Initiativet mod gasledningen til Lolland-Falster
Initiativet mod gasledningen til Lolland-Falster

Initiativet mod gasledningen til Lolland-Falster

Slutter
Nykøbing Falster
Torvet

Vi kæmper mod gasledningen til LollandFalster og mod de planlagte biogasanlæg, der vil binde dansk energiforsyning til naturgas/biogas i stedet for sol og vind.

Hør vores sang om gyllegas.

Derfor er biogas ikke er den rigtige løsning:

  • Biogas er den dyreste form for vedvarende energi
  • Biogas udleder metan
  • Biogas af afgrøder optager landbrugsjord, der kan bruges til mad
  • Biogas på gylle binder landbruget til en stor svineindustri
  • Biogas reducerer ikke landbrugets kvælstofbelastning
  • Industri- og landbrugsaffald – f.eks. roetoppe - kan bruges til mange andre ting

Mød os på den landsdækkende aktionsdag lørdag 13. maj på torvet i Nykøbing-Falster: udstilling, musik, kaffe og kampråb.

KLIMAHANDLING NU!

Se filmen om biogas og det planlagte biogasanlæg i den lille landsby Abed på Lolland. Her vil investorer tjene penge på biogas. Beboerne kæmper imod.

NOAH er med i Initiativet mod gasledningen til Lolland-Falster.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!