Paraguay

Klimaretfærdighed i et latinamerikansk perspektiv

Slutter
NOAHs sekretariat
Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N
Tilmelding

Mød Oscar Rivas - miljøaktivist fra Paraguay, tidligere miljøminister og medstifter af NOAHs søsterorganisation Friends of the Earth Paraguay.

The event will be in English

Hvordan ser en bæredygtig og demokratisk forvaltning af land og naturressourcer ud? Hvordan arbejder lokalbefolkninger i Latinamerika med at modstå megaudviklingsprojekter der truer lokalbefolkning og økosystemer? Hvilke konsekvenser har EU’s store sojaimport for lokalbefolkning og miljø i Sydamerika?

Dette er spørgsmål vi vil diskutere når NOAH får besøg af Oscar Rivas fra Friends of the Earth Paraguay. Den 26. november kl. 14 inviterer NOAH til en samtale med Oscar Rivas, hvor han vil fortælle om sit arbejde med oprindelige folks og lokalbefolkningers rettigheder og demokratisk og bæredygtig forvaltning af vandressourcer i Paraguay. Oscar vil også fortælle om Paraguays enorme sojaproduktion og de skadelige konsekvenserne den har for lokalbefolkning, miljø og oprindelige folks rettigheder.

Hvorfor tale om soja?
EU’s brug af soja er øget de seneste år, ikke mindst fordi soja bruges til foder til dyrene i den europæiske kødproduktion. En stor andel af denne soja importeres fra Sydamerika, hvor produktionen har mange alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø, såsom vandforurening, land grabbing og afskovning. I disse dage, er EU i færd med at godkende en frihandelsaftale med Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay) som vil øge EU's import af soja fra Sydamerika. Oscar vil fortælle om hvilke konsekvenser Mercosur-aftalen kan få for mennesker og miljø i Paraguay, hvis den bliver vedtaget. 

Om Oscar Rivas

Oscar Rivas var med til at stifte Sobrevivencia – Friends of the Earth Paraguay og har mange års erfaring i at arbejde med oprindelige samfund og lokalbefolkningers rettigheder og bæredygtig forvaltning af økosystemer i Paraguay. Han har blandt andet drevet succesfulde kampagner mod megadæmninger og har arbejdet for at fremme demokratiske og deltagende beslutningsprocesser i forhold til udviklingsprojekter og naturforvaltning. Han har også været miljøminister i Paraguay fra 2009-2012, koordinator for Latinamerika og Caribien i Friends of the Earth Internationals klimaretfærdighedsprogram og er en af drivkræfterne bag forskellige sociale bevægelser i Paraguay og Sydamerika såsom Los Verdes Paraguay (De Grønne i Paraguay).

English version

What does democratic and sustainable control over land and natural resources mean and how can it look like in practice? How are communities in Latin America opposing mega projects that threatens local communities and ecosystems? And what are the consequences of EU’s enormous soy imports on local communities and the environment in South America?

These are questions that will be discussed when Oscar Rivas from Friends of the Earth Paraguay visits NOAH. Tuesday November 26 at 14.00, NOAH invites to a conversation with Oscar Rivas, where he will talk about his work with the defense of native communities and their rights, and democratic and sustainable management of water in Paraguay. Oscar will also talk about the enormous soy production in Paraguay, and negative consequences it has for local population, the environment and the rights of indigenous communities.

Why talk about soy?
EU’s consumption of soy has increased steadily in recent years, particularly because soy is used as animal feed in the European meat production. A large part of the soy comes South America, where the large scale production has serious consequences for people and environment, such as water pollution, land grabbing and deforestation. These days, EU is in the process of approving a free trade agreement between the Mercosur countries (Argentina, Brazil, Uruguay and Paraguay) that will increase EU’s import of soy from South America. Oscar will talk about the potential consequences of the Mercosur agreement for people and environment in Paraguay.

About Oscar Rivas:
Oscar Rivas was one of the founding members of Sobrevivencia – Friends of the Earth Paraguay. For many years, he has worked with defending the rights of indigenous communities and protection of ecosystems in Paraguay. Amongst other things, he has led successful campaigns against mega dam projects and promoted democratic and participatory decision making and involvement of local communities in decisions on development projects and nature management. Between 2009 and 2012, he was the minister of environment in Paraguay, and from 2015-2015 Coordinator for Latin America and the Caribbean at the FoEI Federation in the Climate Justice Program. He has been a driving force in different social movements in Paraguay and South America such as Los Verdes Paraguay (The Greens Paraguay).

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview

Tilmeld

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!