stop trump

STOP TRUMP DK demonstration

Slutter
USA's ambassade i Danmark
Dag Hammarskjölds Allé 24, 2100 Copenhagen

Vi går på gaden for at protestere imod Donald Trumps underminering af klimakampen og hans racistiske og diskriminerende politik.

English Below

Donald Trump kommer til Danmark d. 2. og 3. september 2019 – vi går på gaden for at protestere imod præsidentens underminering af klimakampen og hans racistiske og diskriminerende politik. Vi vil sige det højt og tydeligt:

* NEJ til benægtelse af videnskab og klimakrisen
* NEJ til islamofobi, hverdags- og strukturel racisme og dæmonisering af flygtninge og migranter
* NEJ til transfobi, sexisme og benægtelse af kvinders ret til at bestemme over egen krop, herunder retten til fri abort
* NEJ til Trumps asociale støtte til den rige 1 % og stigende ulighed
* NEJ til oprustning, krig og brud på menneskerettighederne

Og lad os huske: Det handler ikke kun om Trump! Trumps højreekstreme agenda spreder sig i Danmark og Europa med store konsekvenser for harmonien mellem lande og mennesker.

Samtidig tager vi afstand fra USA’s udtræden af en række internationale aftaler - herunder klimaaftalen, som er en direkte trussel mod den globale kamp for klimaet – og mod de mennesker, der allerede nu lider under klimakrisens konsekvenser.

Som reaktion er vi en bred sammenslutning af græsrods- og civilsamfundsorganisationer, der mødes i solidaritet for at sige: vi må stoppe Trump og Trumpism.

* VI VIL HAVE klimaretfærdighed nu
* VI VIL HAVE retfærdighed for alle etniciteter, racer og religioner
* VI VIL HAVE en ende på al kønsbaseret undertrykkelse
* VI VIL HAVE social retfærdighed
* VI VIL HAVE fredelige løsninger og menneskerettigheder på dagsordenen

Vi samles d. 2. september som en multietnisk og multikulturel forsamling af beboere, organisationer, communities, familier, studerende og aktivister med bannere, skilte og demo-vogne. Alle opfordres til at lave deres eget ”Gå med os til Stop Trump-demonstrationen”-event for at mobilisere deres folk.

Vi rekrutterer aktivt medarrangører. Da disse emner går på tværs af politiske partier, er demonstrationen partipolitisk neutralt. Partier er velkomne og kan opføres som “anbefalere” og arrangere et optog til demoen, men skal ikke være medarrangører. Programmet vil bestå af et optog, taler og musik. Demonstrationen er fredelig, og vi håber, alle vil deltage. Detaljerne vil blive offentliggjort snarest.

Har du spørgsmål eller presse-forespørgsler – eller vil du gerne deltage i demonstrationen som medarrangør eller støtte op som anbefaler – så send en Messenger besked til Stop Trump DK kontoen eller kontakterne nedeunder.

PRESSEANSVARLIG:
Bwalya Sørensen, 60 15 70 04
Maryam AlKhawaja, maryam.alkhawaja@gmail.com

(Grafik af Katie Grath)

# MEDARRANGØRER / CO-HOSTS

350 Klimabevægelsen i Danmark
Amnesty International Denmark
Black Lives Matter Denmark
Center for Dansk-Muslimske Relationer
Close the Camps DK
Danmark for Alle
Den Grønne Studenterbevægelse
Everyday Sexism Project
Extinction Rebellion Denmark
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination
Fridays for Future Danmark
Greenpeace Danmark
Global Aktion (Tidligere Afrika Kontakt)
HUMrådet på KU
LFS - Landsforeningen for socialpædagoger
Mellemfolkeligt Samvirke
NOAH
Oxfam IBIS
Racismefri By - Odense for Mangfoldighed
Refugees Welcome, Danmark
Sex og Samfund
SlutWalk Copenhagen
Stop Diskrimination (KBH)
Velkommen til flygtninge
Venligboerne København
WOC CPH
Women's March Copenhagen

# ANBEFALERE / UNAFFILIATED ENDORSERS

SFU - SF Ungdom
Alternativets Unge
Kommunistisk Parti
Feministisk Initiativ
Internationale Socialister


ENGLISH:

Donald Trump is coming to Denmark on the 2nd and 3rd of September 2019 - we will take to the streets to protest the President’s sabotage of the global fight against climate change and his racist and discriminatory policies. We will say loudly and clearly:

* NO to denial of science and of the climate crisis
* NO to Islamophobia, racism and demonization of migrants and refugees
* NO to sexism, transphobia, and denial of women’s right to choose
* NO to growing inequality and Trump’s anti-social support of the 1%
* NO to growing armaments, war and human rights violations

We know this is not just about Trump! Trump’s brand of extremist right-wing politics is gaining power in Denmark and across Europe with grave consequences for the harmony between countries and peoples.

Most dramatically is the U.S. withdrawal from multiple international agreements, such as the Paris Agreement, which poses a direct threat against the global fight to combat climate change, and the lives of people who right now suffer its terrible consequences around the world.

In response, we’re a growing coalition of grassroots and civil society organizations coming together in solidarity to say: we must stop Trump and Trumpism.

* WE WANT urgent action to address the climate crisis
* WE WANT just treatment across ethnicity, race and religion
* WE WANT a feminist society committed to ending all gendered oppression
* WE WANT social justice for all
* WE WANT peaceful solutions and human rights in the forefront

We come together on September 2nd as a multiethnic and multicultural crowd of neighbors, organizations, families, students, and activists with banners, signs, and floats. All who support the platform are welcome, and are encouraged to make their own “March with us at the Stop Trump Demonstration”-event to mobilize their people.

We are actively seeking co-sponsors. Because these issues cut across political party, the demonstration is non-partisan: parties are welcome to organize a group for the demonstration, but will not be co-sponsors. The program will include a march, speeches and music. The demonstration is peaceful and non violent. Further details announced soon.

For questions, press inquiries, to join ally, co-host if you want to join as an ally or co-host, or for anything else, please message Stop Trump DK account or the contacts below.

PRESS CONTACTS:
Bwalya Sørensen, 60 15 70 04
Maryam AlKhawaja, maryam.alkhawaja@gmail.com

(Graphic by Katie Grath)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!