Bioenergi Biobrændstof må ikke fritages for CO2-afgift

16. august 2010 · Kl. 12:49 Nyhed

Løsningen på verdens energiproblemer i transportsektoren er ikke flere biobrændstoffer. Derimod skal vi begrænse energiforbruget i transportsektoren og anvende mere el-dreven kollektiv transport med dokumenterede klimaneutrale energikilder, fx vindmøller.

Det skriver NOAH Landbrug og Fødevarer samt Frie Bønder - Levende Land i et fælles høringssvar om brændstofdirektivet til Klima- og Energiministeriet.

Høringssvaret lægger også vægt på, at de europæiske miljøorganisationer BirdLife International, Transport and Environment samt European Environmental Bureau i juni 2010 offentliggjorde forskningsresultater, der bl.a. viser, at biobrændstoffer slet ikke er så klimavenlige, som mange hævder.

Biobrændstoffer er ikke klimaneutrale
Undersøgelsen dokumenterede, at forskellige afgrøder til biobrændstoffer kan være årsag til emissioner, der er op til seks gange større end fossil benzin og olie, når indirekte ændringer i arealanvendelsen regnes med. Undersøgelsen viste også, at så godt som ingen biobrændstoffer vil bidrage positivt til at nedbringe udledningerne af klimagasser.

Biobrændstoffer er alligevel fritaget for CO2-afgift, som om de var CO2-neutrale. Da biobrændstoffer langt fra er CO2-neutrale, bør denne afgiftsfrihed stoppes hurtigst muligt. Indtægterne herfra kan med stor fordel anvendes til at forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklister og gående.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!