Klimatopmøde 40 % er mulig – nu mangler kun den politiske vilje

EU kan reducere sin drivhusgasudledning med 40 % inden år 2020

6. december 2009 · Kl. 12:14 Nyhed

En uge forud for klimakonferencen i København, viser en ny undersøgelse ”Europe’s Share of the Climate Challenge: Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet” [1] udført af Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbejde med Friends of the Earth Europe (FoEE), at EU-27 kan reducere udledningerne med 40 % i år 2020 og med 90 % i år 2050 sammenlignet med 1990 niveauet.

40 % er hvad der som minimum skal til, både hvad angår omfanget af reduktionerne og det tempo, de skal foregå i. Kun derved kan de rige lande leve op til det videnskaben siger, der sandsynligvis er nødvendigt for at afværge en klimakatastrofe, og som samtidig vil gøre det muligt for EU-27 at leve op til sit historiske ansvar, for at have forårsaget klimaforandringerne.

Udgangspunktet for undersøgelsen er nye opgørelser over landenes historiske ansvar for CO2-udledningerne hhv. deres nuværende økonomiske formåen. Ved brug af disse opgørelser i det såkaldte GDR-koncept (se link nederst) beregner SEI, hvordan den globale reduktion af drivhusgasser under 2-graders målsætningen, kan fordeles på en retfærdig måde blandt verdens lande. Disse beregninger viser, at EU-27 skal påtage sig forpligtelser svarende til, at EU skal reducere med hele 103% i år 2020, med basis i 1990-udledningen. EU skal altså gøre mere end at eliminere samtlige sine udledninger allerede i år 2020. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre på så kort tid, men som noget helt nyt vises, at 40% ud af de 103% faktisk kan realiseres i EU-27, mens de resterende 63% så må finansieres i u-lande.

Kim Ejlertsen, klimakoordinator i NOAH Energi og Klima og deltager i FoEE´s arbejdsgruppe omkring undersøgelsen siger: "Denne undersøgelse viser, at det er muligt for Europa at levere sin rimelige andel af de nødvendige globale emissionsreduktioner. En 40 % hjemlig reduktion i 2020 i Europa er mulig og tilmed økonomisk overkommelig, og det kan gøres uden at ty til farlige eller uprøvede løsninger så som a-kraft, CCS og agrofuels. De aktuelle politiske forslag er slet ikke ambitiøse nok - vi har brug for dristige skift i EU´s energi- og klimapolitik og det vil kræve en politisk beslutsomhed, som vi ikke tidligere har set. Men den gode nyhed er, at EU kan yde disse nedskæringer på en måde, som ikke blot forbedrer livskvaliteten for mennesker i Europa, men også er med til at sikre den fattige del af verden retten til at udvikle sig bæredygtigt."

Ved hjælp af detaljeret modellering, beskriver undersøgelsen en overordnet vej Europa kan følge for at opnå 40 % nedskæringer af emissionerne gennem en kombination af radikale forbedringer i energieffektiviteten, fremskyndet udfasning af fossile brændstoffer, et dramatisk skift i retning af vedvarende energi og livsstilsændringer.

De påtænkte ændringer i livsstil omfatter f.eks. øget brug af offentlig transport. I dag foretages 75% af turene med privatbil. Undersøgelsen forudsætter, at der gennemføres politikker, der i 2020 reducerer andelen til 69% og i 2050 til 43%. Samtidig skal der ske en omfattende elektrificering og effektivisering af alle transportmidler, hvorved den gennemsnitlige europæers klima-fodaftryk til år 2050 kan være nede på kun 1/8 af nutidens.

Rapporten anslår også, hvad scenariet vil koste. Her skelner undersøgelsen mellem EU-27´s hjemlige omkostninger til realisering af 40%-reduktionen frem til år 2020 set i forhold til 1990, og omkostninger til dækning af EU´s internationale forpligtelse til finansiering af klimatilpasning og CO2-reduktioner i u-lande, svarende til den førnævnte mængde på 63% af EU´s 1990-udledning.

Omkostningerne for EU-27´s hjemlige reduktioner kan beregnes til at være omkring 2 procent af EU's samlede diskonterede BNP på € 111.000 mia. for perioden 2010-2020, eller ca. 2 € per person per dag (ca. 15 DKK per person per dag), hvilket er i overensstemmelse med andre undersøgelser over CO2-reduktioner.

EU's internationale forpligtelser beløber sig til mellem € 150 milliarder og € 450 milliarder i år 2020, alt efter den anvendte CO2-reduktionspris. Det svarer til yderligere 1% til 3% af EU's BNP, eller mindre end 3 € per dag per person (ca. 22 DKK per person per dag), ifølge undersøgelsen.

Dr. Charles Heaps fra SEI, hovedforfatter til rapporten og seniorforsker ved SEI's Klima- og Energipolitiske Program, siger: "Vores analyser viser, at store nedskæringer i emissionerne kan opnås i Europa til en rimelig pris mellem nu og 2050, selv med temmelig konservative antagelser om teknologiske forbedringer. Omfanget og hastigheden af de nødvendige ændringer kan virke skræmmende, og ja, det vil kræve en mobilisering af de europæiske økonomier, men de potentielle omkostninger ved ikke at gøre noget repræsenterer en langt mere usandsynlig og farlig udviklingsvej for Europa"

Undersøgelsen viser også, at 40%-reduktionen kan opnås samtidig med, at der skabes større lighed inden for Europa, idet det er forudsat, at forskellene i den økonomiske vækst mellem de forskellige nationer vil mindskes frem mod 2020, hvorved afstanden mellem de rigeste og de fattigste lande i EU vil mindskes.

Kim Ejlertsen, klimakoordinator i NOAH Energi og Klima og deltager i FoEE´s arbejdsgruppe omkring undersøgelsen siger: ”Aggressive reduktioner på hjemmebanen kombineret med den nødvendige finansiering til udviklingslandene er den dobbelte forpligtelse, som Europa må tage på sig for at bekæmpe klimaændringerne på en fair måde. Det er hvad vi i NOAH og Friends of the Earth forstår ved klimaretfærdighed.”

KONTAKT:
Kim Ejlertsen, NOAH Energi og Klima, via NOAHs sekretariat 35 36 12 12, kim(at)noah.dk.

Rikke Rasmussen, Communications Officer "The Flood" NOAH-Friends of the Earth Denmark +45 35 36 12 12, rikrassen(at)gmail.com

Francesca Gater, Communications Officer for Friends of the Earth Europe +32 28 93 10 10 eller + 32 4 85 93 05 15, francesca.gater(at)foeeurope.org

Robert Watt, chef for kommunikation, Stockholm Environment Institute +46 73 707 85 89, robert.watt(at)sei.se

NOTER
[1] Hele rapporten " Europe’s Share of the Climate Challenge: Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet" er tilgængelig på:www.sei-international.org/climateshareeurope

Rapporten lanceres ved en pressekonference arrangeret af FoEE den 1. december i Bruxelles, Belgien. Lanceringen vil blive overv æret af Dr. Charles Haps fra SEI.
Dr. Heaps er ledende forfatter til rapporten, og seniorforsker ved SEI's Klima- og Energipolitiske Forskningsprogram. Dr. Heaps har arbejdet med energipolitik og klima ændringer i mere end 20 år og er også udvikleren af LEAP-softwaren, der anvendes i denne undersøgelse.

Stockholm Environment Institute (SEI) er et uafh ængigt, internationalt forskningsinstitut, der arbejder med miljø-og udviklingsspørgsmål. Instituttets mål er at bygge bro mellem videnskab og politik inden for området bæredygtig udvikling.

Friends of the Earth Europe (FoEE) arbejder for b æredygtige og retfærdige samfund og for beskyttelse af miljøet. FoEE forener mere end 30 nationale organisationer med tusindvis af lokale grupper og er en del af verdens største folkelige miljø-netværk, Friends of the Earth International. Friends of the Earth's klima-kampagne, The Big Ask, opfordrer regeringer i hele Europa til at forpligte sig til juridisk bindende år for år nedskæringer i emissionerne, svarende til en hjemlig 40% reduktion for det samlede EU i 2020. Miljøbevægelsen NOAH – Friends of the Earth Denmark – arbejder for at forbedre det levende miljø, ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager – og anvise alternativer.

Se også

1 Friends of the Earth (FoE) er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 77 medlemslande. Kun én organisation fra hvert land kan være medlem. I Danmark er det Miljøbevægelsen NOAH.

fact011209.pdf (39.66 KB) media011209.pdf (71.15 KB) study011209-2.pdf (2.41 MB) report011209.pdf (1.31 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!