Høring i EU om bæredygtige fødevaresystemer Bæredygtighedsmål og risikovurdering skal ikke have lov til at udspille hinanden

NOAH skrev et høringssvar den 26. oktober 2021 i EU's "Have Your Say" om EUs planer for vores fremtidige bæredygtige landbrug og fødevareproduktion.

23. januar 2022 · Kl. 21:58 Høringssvar

Desværre havde man valgt at lægge denne høring lige efter en anden stor høring angående GMO, hvilket kom til at indebære, at få organisationer fik øje på denne høring. Det handler om udvikling af vores landbrug. Som det kan ses af høringssvarene, havde industrien og myndigheder dog lagt mærke til denne høring, og de udtaler, at de har fundet nøglen til bæredygtige landbrug i EU. Men løsningerne findes ikke i ny teknologi, som måske måske ikke engang bliver udviklet, og/eller som ikke er risikovurderet eller ønsket. Vi har allerede det, der skal til:

Vi anbefaler især, at EU opstiller ambitiøse reduktionsmål for animalsk produktion (som i europæisk målestok udgør næsten 75 procent af EU's fodaftryk), subsidierer overgangen til regenerative landbrugsmetoder - der regenererer i stedet for degenerere jorden – og støtter småskala landbrug.

Læs alle høringssvar her:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Læs hele vores høringssvar her:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Eller her:

København 26. oktober 2021,

NOAH støtter i princippet EU-Kommissionens hensigt om at udvikle en juridisk ramme for bæredygtige fødevaresystemer. Vi vil dog gerne opfordre EU-Kommissionen til at basere dette på verificerbare videnskabelige kriterier og evalueringsskemaer. Systemiske tilgange er påkrævet, der tager hensyn til hele det økologiske og sociale fodaftryk. Der er behov for en omfattende teknologivurdering. Dette kan tjene som et videnskabeligt forsvarligt instrument til operationalisering af en bæredygtighedsanalyse og bevis på fordele (læs venligst positionspapir fra tyske Federal Agency for Nature Conservation: "New developments and regulatory issues in plant genetic engineering"; https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/presse/2021/Dokumente/2021_10_15_Posit…)

Der skal oprettes et uafhængigt verifikationsorgan til en sådan bæredygtighedsanalyse. Indsendte data skal være åbent tilgængelige. Uafhængige videnskabelige vurderinger skal indhentes og tages i betragtning.

I tilfælde af regulerede produkter, eksempelvis GMO'er, skal bæredygtighedsvurdering og risikovurdering være uafhængige testprocedurer. Produkter, der er klassificeret som bæredygtige, men som er forbundet med risici, må af forsigtighedsgrunde ikke godkendes til dyrkning eller import.

Risikoprodukter skal fortsat være underlagt streng risikokontrol og godkendelsesprocedure, og skal kunne spores og mærkes. Genom-redigerede produkter skal mærkes som GMO på alle produkterne, for at give forbrugerne mulighed for at træffe en velinformeret beslutning. Ved uheld og skader skal det være muligt at fjerne GMO-produkter fra fødekæden. I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, skal udviklerne / distributørerne tage omkostningerne fra følgeskaderne og omkostningerne til forebyggelse.

Bæredygtighedsmål og risikovurdering skal ikke have lov til at spille hinanden ud. Selv bæredygtige produkter må kun markedsføres, hvis de har været underkastet en omfattende risikotest og vurdering, og følgeskader så vidt muligt er udelukket i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Ikke-irreversible risikoteknologier må ikke godkendes, for ikke at kunne trænge ind i miljøet og fødevaresystemerne. Begrænsningen af ​​godkendelsen af ​​risikoprodukter til fx 10 år (som ved GMO-teknologi) skal også bibeholdes og aktuelle videnskabelige undersøgelser analyseres med henblik på en revurdering, inden der gives nye godkendelser.

Ifølge FN har vi kun 60 år med frugtbar jord tilbage, hvis vi fortsætter med at bruge de konventionelle landbrugsmetoder, der dominerer i det industrielle landbrug i dag. FN peger på, at det er nødvendigt at lave en overgang til landbrugsmetoder, der kan regenerere jordens organiske stof – altså stoppe med at bruge konventionelle landbrugsmetoder. Det er videnskabeligt dokumenteret, at smålandbrug forbedrer miljøet og sikrer mange arbejdspladser. Det sidste er vigtigt for de landdistrikter, der oplever faldende befolkning og udvandring til byerne. Ikke mindst er vi vidner til et fortsat fald i mængden af mindre landbrug samtidig med, at de store industrielle landbrug udvider sig. GMO-landbrug er en fortsættelse og udvidelse af det store industrielle landbrug. Vi anbefaler især, at EU opstiller ambitiøse reduktionsmål for animalsk produktion (som i europæisk målestok udgør næsten 75 procent af EU's fodaftryk), subsidierer overgangen til regenerative landbrugsmetoder - der regenererer i stedet for degenerere jorden – og støtter småskala landbrug.

Vi beder EU-Kommissionen om at tage vores perspektiver med i de efterfølgende forhandlinger.

Kontakt: Natalia Lehrmann og June Rebekka Bresson

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!