Beskyt bier og bønder
Beskyt bier og bønder

Borgerinitiativ Beskyt bier og bønder

En række europæiske organisationer forsøger at få EU til at tage stilling til et borgerforslag om et andet, bedre jordbrug i Europa

1. november 2020 · Kl. 12:20 Nyhed

Jordkloden står over for en ny masseuddøen af arter. Det står der i den seneste videnskabelig konsensusrapport fra FN om biodiversitet, som over 130 lande står bag. Måden, hvorpå vi bruger vores arealer, må ændres, hvis vi skal undgå, at det går helt galt.

Et oplagt sted at tage fat for os danskere er det europæiske landbrug. I de seneste mange år er produktionen øget ved hjælp af pesticider, kunstgødning og andre agrokemikalier. Jorden er udpint, fordi den er blevet overudnyttet. Den har mistet sit indhold af kulstof og sit naturlige indhold af levende organismer.

Fuglenes sang er ikke længere så varieret som tidligere. Talrige fuglearter er forsvundet.  Vandløb og åer er forurenede på grund af landbruget, og hver dag udsættes miljø og forbrugere for en cocktail af pesticider.

Arealer der før har ligget uberørt hen, er blevet opdyrket, hvorved mange levesteder for dyr og planter er forsvundet. Det har ført til, at økosystemer forarmes eller bryder helt sammen. Hvert tredje minut nedlægges et jordbrug i EU. Ud fra devisen ”bliv større eller dø”, koncentreres jordbrugsarealer på stadig færre hænder. For at overleve skal et jordbrug vokse. Det er skruen uden ende.

Med de nuværende regler og støtteordninger kan en lille gård sjældent brødføde en familie. Småbønderne forsvinder og sammen med dem arbejdspladser og kulturelle traditioner.

Og når biodiversiteten er truet, er fremtiden for vores mad, vores miljø og vores helbred det også. Fundamentet for økosystemer, som landbrug og natur afhænger af, er nemlig i sidste ende biodiversitet.

For naturen er konsekvenserne ødelæggende; sammen med hække og blomstrende enge, forsvinder bier, sommerfugle, og andre insekter fra vores landskaber.

Et andet jordbrug er muligt

Borgere bakker i stigende grad op om et andet jordbrug end det, der dominerer i dag. De vil have et jordbrug, som fremmer biodiversitet, beskytter klima og bevarer de små bedrifter.

Heldigvis er det muligt. Det viser de over 250.000 bedrifter i EU, som allerede i dag dyrker deres jorde i overensstemmelse med principperne for økologisk jordbrug. Den slags jordbrug kan blive normen overalt i Europa.

I stedet for at nedbryde kan jordbruget være med til at opbygge natur og biodiversitet.  Jordbruget kan bevare og berige diversiteten af landskaber, fødevarer og traditioner i Europa. Bier og bønder kan overleve, og borgerne bliver sundere. Men det kræver blandt andet, at jorden opdyrkes uden kemikalier, og at store bedrifter splittes op i mindre.

Et nyt jordbrug i EU

En lang række danske og europæiske organisationer er blevet enige om tre principper, som hurtigt kan indføres for jordbruget i EU:

1)          Udfas syntetiske pesticider

Udfas syntetiske pesticider i EU’s jordbrug. De farligste udfases først. 80 procent skal være udfaset i 2030, og forbruget skal være nul senest i 2035

2)          Genopret biodiversiteten

Ændr produktionsmetoderne og genopret de naturlige økosystemer i de opdyrkede arealer, så jordbrug igen bidrager til at opbygge biodiversiteten.

3)          Hjælp til at omlægge

Reformér jordbrug ved at prioritere små, mangfoldige og bæredygtige bedrifter. Støt regenerativ og økologisk dyrkning. Prioritér uafhængig uddannelse og forskning i pesticid- og GMO-fri landbrugsdrift.

Vi kan gøre det

bbb lilleMange danskere støtter op om at fjerne pesticider, skabe et regenerativt jordbrug og forhindre, at jordbrug bliver for store, selvom støtten og interessen er større andre steder i Europa. Det er dog vigtigt at danskerne er med til at vise, at støtten til et andet jordbrug er bredt forankret over hele Europa. 

Du kan derfor gøre en forskel at du skriver under på det europæiske borgerinitiativ Beskyt bier og bønder. Det kan du gøre på hjemmesiden savebeesandfarmers.eu (du kommer frem til en dansk formular ved at klikke Skip and go directly to signing the initiative in step 2).

Når vi har samlet en million underskrifter i EU, er Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet forpligtet til at behandle forslaget. Tilsvarende borgerinitiativer har tidligere ført til at forhindre privatisering af vand og til at gøre EU's godkendelsesproces for pesticider mere åben.

Skriv under og læs mere på savebeesandfarmers.eu.

 

EN

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!