Der graves ved Farumgade ved Den røde plads
Der graves ved Farumgade ved Den røde plads. Foto: Ivan Lund Pedersen

Jord til Lynetteholm Hvor skal det komme fra?

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har udarbejdet vedhæftede analyse vedrørende fremskaffelse af jord til etablering af Lynetteholm.

27. april 2021 · Kl. 13:27 Nyhed

Fremskaffelse af 80 mio. tons jord til etablering af Lynetteholm vil kræve en trafikpolitik, der sætter vejanlæg, tunnelanlæg og parkeringskældre i centrum i stedet for bæredygtig trafik og københavnernes miljø og trivsel. Det vil f.eks. være helt i modstrid med ”Socialdemokratiets vision for omstilling af trafikken og transporten til gavn for miljø og mennesker i København”

Bygning af p-kældre er tillige så dyre, at prisen for byggerier vil blive væsentligt fordyret og derved være i modstrid med ønsker om billigere boliger. Hvis man for at forstå omfanget af behovet for jord til etablering af Lynetteholm tager udgangspunkt i parkeringsanlæg på Posthusgrunden så skal der til etablering af Lynetteholm skaffes jord svarende til 196 store underjordiske parkeringsanlæg til 1520 biler.

I alt ca. 297.000 biler.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!