Aalborg Portland
Aalborg Portland. Foto: Tomasz Sienicki, beskåret af NOAH (licens: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industri_Aalborg_Limfjord_2012_%28ubt%29.JPG)

CCS Kan vi trylle Danmarks CO2-udledninger væk inden for to år?

9. december 2022 · Kl. 09:20 Pressemeddelelse

Aalborg Portland arbejder på at blive klimavenlig – det er godt. Virksomheden, som er Danmarks største udleder af CO2, vil blandt andet undersøge mulighederne for at lagre en del af den CO2, som dannes ved produktionen af cement. Det er det, der hedder CO2-fangst og -lagring eller CCS (Carbon Capture and Storage).

Aalborg Portland søger offentlige støttekroner til projektet – jf. DR nyhederne 5. dec. 2022. Regeringen satte med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 3,9 milliarder af til CCS (s.12) – en af de største poster i budgettet.

Men de forventede CCS-anlæg, som skal indfange og deponere og genanvende CO2 lader stadig vente på sig, jf. https://noah.dk/nyheder/stadigvaek-ikke-et-klimaredskab. Man har på globalt plan forsket i CCS i årtier og postet milliarder og atter milliarder i det. Men til dato er der ét CCS-anlæg, der er kommet op at køre på et kraftværk – og det kører kun på halv blus.

(Det er Boundary Dam i Canada, som i 2021 var ude af drift 48 procent af tiden.)

Alligevel forventer regeringen og et flertal, at man med CCS nærmest kan trylle alle udledninger fra el-, fjernvarme- og biogasanlæg - og dermed størstedelen af CO2-udledningerne fra energisektoren helt væk i løbet af 1 - et - år. Grafen herunder er fra Regeringens Klimaprogram 2022.

CCS graf

Regeringens klimaprogram 2022, s. 96. Link: https://kefm.dk/Media/637995217763659018/Klimaprogram%202022.pdf

Der er ingen steder i litteraturen, hvor man forventer at opfange og lagre mere end 90 procent af udledningerne - og det er kun hvis alt går vel og anlægget kører året rundt. Og det er kun, hvis man lukker øjnene for det store ekstra energiforbrug - 25-40 procent - som CCS kræver (http://ccs-info.org/klimaeffekter/noahs%20beregninger.%20et%20anl%C3%A6g.html).

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!