• Holdningspapir
  • 4 sider

To protect nature and the climate, we must reform how bioenergy is treated in the EU’s Renewable Energy Directive

EU's direktiv om vedvarende energi (RED) giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til energi fra biomasse (bioenergi). EU-borgere betalte i 2018 76,6 milliarder kr. i støtte til bioenergi. Disse subsidier forårsager betydelig skade på klimaet, mennesker og naturen.

5. november 2021 · Kl. 11:25 Materiale

Som en del af den europæiske "Green Deal" bliver RED i 2021/2022 revideret, hvilket giver den sidste mulighed i lang tid for at sikre, at den støtter, i stedet for at underminere, EU's ambitioner for klima og biodiversitet.

Europa-Kommissionens rapport fra juli 2021 med foreslåede RED-ændringer adresserer ikke de vigtigste skader fra bioenergi skader på mennesker, vores sundhed, naturen og
og klimaet.

Dette holdningspapir som er underskrevet af 32 europæiske organisationer skitserer, hvordan EU kan skabe en bioenergipolitik, som civilsamfundet og borgerne kan bakke op om.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!