CCS Kritisk hjemmeside om CO2-lagring

30. juni 2009 · Kl. 12:02 Nyhed

NOAH lancerer ny hjemmeside om CCS: Carbon Capture and Storage

CCS Info - www.ccs-info.dk - er den første hjemmeside med en kritisk gennemgang af alle aspekter af CCS.

CCS Info præsenterer og diskuterer problemer, der knytter sig til CCS, bl.a. vedrørende klima, miljø og økonomi.

CCS er i dag kun på demonstrationsstadiet. Der er mange udestående spørgsmål om lageransvar og sikkerhed. Men der er til gengæld ingen tvivl om, at en satsning på CCS vil betyde, at alle de miljøproblemer, der følger med anvendelsen af kul, vil fortsætte og forstærkes.

Blandt energiselskaber og politikere i den industrialiserede verden tillægger man alligevel CCS en afgørende rolle i indsatsen imod klimaforandringer - især i forbindelse med kulfyrede kraftværker – ikke lige nu og her, men om 10 år eller mere.

Klimaforskningen er klar i mælet i dag: de globale udledninger af drivhusgasser skal toppe i 2015 og derefter reduceres i en meget hurtig takt. Ellers vil risikoen for omfattende katastrofale klimaforandringer være alt for stor.

”CCS falder igennem alene af den grund, at timingen er dårlig. Men CCS falder også igennem, fordi energiregnskabet er elendigt. CCS er oven i købet rasende dyrt. Og der slipper alt for meget CO2 udenom ’nettet’. Der har ikke været en offentlig debat om CCS. Men alligevel bliver der brugt store offentlige midler på sagen,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima og fortsætter:

”Vi vil forsøge at belyse disse og mange andre spørgsmål om CCS på denne hjemmeside. Vi foregiver ikke at kende alle svarene – men vi har set det som en opgave at pege på nogle af de uafklarede problemer og åbne spørgsmål, som CCS-teknologierne giver anledning til.”

CCS Information er henvendt til journalister, politikere og energi- og klimainteresserede borgere i almindelighed. Hjemmesiden er på dansk, men vil i løbet af sommeren også foreligge i en engelsk version.

Kontakt:
Palle Bendsen, NOAH Energi og Klima. Tlf. 98 14 76 95 el. 30 13 76 95. palle(at)noah.dk
Kim Ejlertsen, NOAH Energi og Klima. Tlf. 57 52 75 92. kim(at)noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!