blomst

Ny vurdering af biodiversitet på globalt plan Lav samfundssystemet om eller se i øjnene, at et økologisk sammenbrud er uundgåeligt

Verden står overfor økologisk kollaps og masseuddøen, medmindre der tages drastiske skridt til at ændre det sociale og økonomiske system. Det siger The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) i en opgørelse, der udkommer i dag fra.

6. maj 2019 · Kl. 13:21 Pressemeddelelse

IPBES’ rapport[i] er den mest omfattende videnskabelige vurdering af tilstanden af biodiversitet og økosystemtjenester, som verdens regeringer har tiltrådt. Den afdækker kræfterne bag det globale kollaps i biodiversitet og opfordrer til øjeblikkelige forbedringer af de lovgivningsmæssige rammer.

Vi kan ikke længere tale om adskilte kriser: klimakrise eller biodiversitetskrise[ii]. Friends of the Earth International konkluderer på grundlag af IPBES-rapporten, at vi er nødt til at se dem som én altomfattende krise, der kun kan tackles med en fuldstændig systemændring.

Rapporten evaluerer de ændringer, der er sket over de sidste 50 år, og den er utvetydig angående naturens alvorlige tilstand og det faktum, at det er menneskets aktiviteter, der “signifikant har ændret naturen over det meste af verden”, og “der hersker ingen tvivl om, at flere arter (flere end en million) er truede af udryddelse end nogensinde før i menneskets historie [iii].”

Rapporten fremlægger overbevisende argumenter, for at gennemgribende ændringer er nødvendige, herunder at verdens økonomi, samt at dens finansielle og sociale strukturer, skal ændres. Den peger med rette på de væsentligste drivkræfter: industrielt landbrug og fiskeri, infrastrukturer, minedrift, udvinding af energi, træhugst, plantagedrift og storskala bioenergi, tilsammen med vedvarende vækst og overforbrug. Alt sammen noget der kommer de få til gode, men fører til fattigdom, konflikt og øget ødelæggelse af miljøet for de mange.

På trods af de stærke pointer går rapporten desværre ikke langt nok. Nele Marien, koordinator for Skove og biodiversitet, Friends of the Earth International, forklarer: “Denne rapport er endnu en rettidig påmindelse om, at vi står overfor uadskilleligt sammenhængende miljømæssige og sociale kriser. Vi kan opbygge en bedre verden og stoppe sammenbruddet af biodiversitet, men der er behov for intet mindre end et radikalt systemskifte, der gør op med kapitalismens syge økonomiske model baseret på evig vækst af udnyttelse, profit, og ulighed. Vi må nedbryde alle systemer til udnyttelse – kolonialisme og neokolonialisme, patriarkat og racisme.”

”Rapporten er modig og uforfærdet, når den beskriver årsagerne til kollapset i biodiversitet, men for at kunne tackle dem, er vi nødt til at sætte navn på og konfrontere aktørerne og magtstrukturerne bag, især de multinationale selskabers enorme magt.  Der er overvældende beviser for deres centrale rolle i ødelæggelser af miljø, menneskerettigheder og demokrati[iv], udtaler Kirtana Chandrasekaran, koordinator for Madsuverænitet i Friends of the Earth International.

Storskala-landbrug udstilles retteligt, som en væsentlig medvirkende årsag. Men rapporten mangler at anerkende, at et fødevaresystem styret af agrovirksomheder er en risiko, vi ikke længere kan tillade os – det giver os ikke mad. Det ødelægger vores verden og er årsag til enorme sociale konflikter[v] [vi].

Rapporten anerkender agroøkologiens meget vigtige rolle for at ændre vores fødevaresystemer, men igen gør den det ikke omfattende nok. Den mangler at tage højde for det faktum, at agroøkologi kræver social, økologisk økonomisk, og kulturel transformation væk fra agroindustriens kontrol, ved at lægge magten i hænderne på de bønder og småskalaproducenter som forsyner 70 til 80 % af jordens befolkning med mad[vii]. Vi må afvise falske løsninger såsom ”bæredygtig intensivering”, der omfatter genetisk modificerede afgrøder og det pesticidregime, de indebærer.

Rapporten anerkender de oprindelige folk og lokalsamfunds nøglerolle i forsvaret for økosystemer og biodiversitet. Den siger, at “Lokalsamfunds naturbeskyttelse har vist sig ligeså, eller endda mere effektiv end formelt etablerede og beskyttede områder, når det gælder at undgå tab af habitater; og at de oprindelige folk og lokalsamfund har vist sig at have stor betydning i forhold til at modvirke afskovning[viii].”

Rapporten bekræfter samtidig, at mindst 1000 miljøaktivister og journalister er blevet dræbt mellem 2002 og 2013.

“Det haster med beskyttelse af oprindelige folks og lokalsamfunds kollektive rettigheder, herunder adgang til og kontrol over fælles jord og måder at leve. Vi har desuden brug for at lære af deres livsførelse og deres traditionelle videnssystemer.” siger Rita Uwaka, Afrikakoordinator for Skove og Biodiversitet og bosiddende i Nigeria.

Karin Nansen, formand for Friends of the Earth international konkluderer: "Vi glæder os over, at denne rapport, som den første af sin art, fremhæver strukturelle problemer, systematisk undersøger og inkluderer de oprindelige folks og lokal viden, problemer og prioriteringer og opfordrer til transformative ændringer. Økologisk sammenbrud kan kun undgås ved hjælp af systemændringer. Det kan kun opnås ved at give magten til befolkningen på alle områder, inklusiv agroøkologi, småskalafiskeri og lokal energiforsyning. Især skal oprindelige folk og lokalsamfund have ret til at administrere egne områder, samt at deklarere deres territorier fri for udviklingsprojekter. Deres rettigheder og fysiske integritet skal altid beskyttes.” Friends of the Earth International vil aktivt forsvare disse tanker under post-2020-processen, hvor de politikker for biodiversitet, der kommer til at gælde det følgende årti eller længere, vil blive fastlagt i Konventionen for Biologisk Diversitet, UNFCC (klimakonventionen) og FN’s commitee of the World.[ix]

Kontakt

Kontakt i Danmark: Inger Vedel, +45 2245 7374, inger@noah.dk
 

Karin Nansen, chair of Friends of the Earth International, Uruguay: +598 98 707 161, chair[at]foei.org 

Kirtana Chandrasekaran, +44 7961 986956; Food Sovereignty program coordinator, Friends of the Earth International

Nele Marien, +32 488 65 21 53, Forests and Biodiversity program coordinator, Friends of the Earth International

Rita Uwaka, +234 803 455 3503, Africa Forest and Biodiversity Coordinator, Nigeria

Friedrich Wulf, +41 79 216 02 06, International Biodiversity Campaigner, Friends of the Earth Europe

Om Friends of the Earth International: Friends of the Earth International er verdens største græsrodsmiljøbevægelse. Den består af mere end 70 nationale medlemsorganisationer med omkring to mio medlemmer og deres støtter fra hele verden.

Vi kæmper mod den nuværende struktur med økonomisk og virksomhedsstyret globalisering, og for løsninger der kan hjælpe med at skabe miljømæssigt bærbare og socialt retfærdige samfund: www.foei.org

 

[i] https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

[ii] Forskellige reference til klima og biodiversitet offentliggjort gennem de seneste seks måneder: 1)

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un; 2) https://www.huffpost.com/entry/nature-destruction-climate-change-world-biodiversity_n_5c49e78ce4b06ba6d3bb2d44: 3)

https://news.ku.dk/all_news/2012/2012.1/biodiversity/

[iii] Andre data fra rapporten om naturens tilstand: “75 % af landjordens natur, 40 % at havmiljøet og 50 % af vandløbene er kraftigt ændrede” [side 3-4]

”Den globale biomasse af vilde pattedyr er faldet med 82 %. ”

”Omkring 25% af arterne i næsten alle grupper af dyr og planter er allerede truede af udryddelse på globalt plan”

Udbredelse og tilstand af naturlige økosystemer er formindsket med i gennemsnit 47 %.”

[iv] https://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/eco…

[v] International Panel of Experts on Sustainable Food Systems “From Uniformity to Diversity” http://www.ipes-

[vi] https://www.globalwitness.org/en/press-releases/deadliest-year-record-l…

[vii] https://www.foei.org/resources/publications/agroecology-innovating-for-…

[viii] page 17 of the current report - but this will change when negotiated.

Reference in the huge report: {6.3.2, 2.2.5.3}

[ix] https://www.cbd.int/conferences/post2020

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!