Motorvejen fra København mod Køge
Motorvejen fra København mod Køge: Foto: News Øresund - Johan Wessman © News Øresund(CC BY 3.0)

Transportministeriet Ministeren går men embedsværket og den sorte trafikkultur består

En analyse af transportminister Benny Engelbrechts afgang og hvad det (ikke) betyder for den danske transportpolitik

7. februar 2022 · Kl. 09:28 Nyhed

Blogindlæg af Ivan Lund Pedersen, NOAH-TRAFIK

Transportministeriet er - mildt sagt - ikke så optaget af klima, miljø, natur, kollektiv transport og cykeltrafik

Naturligvis måtte Benny Engelbrecht gå som minister, men mon ikke en del af embedsværket i Transportministeriet frygtede, at tallene for klimabelastningen ved anlægsarbejderne ville forringe muligheden for indgåelse af "asfaltforliget". Og derfor holdt tallene tilbage, under henvisning til at de var usikre (som stort set alle andre konsekvensvurderinger). Og Benny Engelbrecht fulgte trop. Det var dumt.

Transportministeriet var sekretariat for Trængselskommissionen, som jeg var medlem af fra 2012-2013. Man kan ikke påstå, at de dengang arbejdede for at få mere fokus på miljø, natur, klima m.m. De modarbejdede tværtimod i stor udstrækning mere grønne tiltag.

Transportministeriet har en "glorværdig" vej- og bilhistorie. Den er ikke sådan at kaste af sig. Derfor har vi ikke forhold i Transportministeriet (og Miljøministeriet) som f.eks. i Østrig.

Med oprettelse af Vejdirektoratet i 1949 blev udbygning af vejnettet det centrale for Transportministeriet. Banenettet blev i de følgende årtier mere end halveret. Samtidig blev vejnettet udbygget så vi i dag har ca. 3800 kilometer statsligt vejnet - herunder mere end 1300 kilometer motorvej.

Det har faktisk været vejenes tur allerede fra 1936, hvor der kom et lobbyforslag om kæmpe vejanlæg. Inspireret af tilsvarende arbejde syd for grænsen.

Se en analyse af forløbet og hvordan der laves afgørende vejlobbyarbejde her:

Det har været "vejenes tur" siden 1936 | NOAH

Derfor er der i Transportaftalen af 28. juni 2021 nye vejanlæg for mere end 64 mia. kr.

Grundlaget for vejanlæg er ofte de såkaldte samfundsøkonomiske analyser, som stort set er strikket sådan sammen, at de næsten altid ender med at "grønvaske" vejprojekter. NOAH-Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik og andre har forgæves søgt at få udvidet beregningerne, men det afvises. Se for eksempel dette om en Egholm-motorvej:

TRU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 104: Henvendelse af 20/12-21 vedrørende udkast til lovforslag om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse, fra NOAH-Trafik / Folketinget (ft.dk)

Her lidt historik: Et eksempel. Hunden tabte stort til bilen.

Daværende departementchef Ole Zacchi, Trafikministeriet, Aktuelt 16. december 1996:

"Vi elsker privatbilisterne i Trafikministeriet. Vi synes at bilen er menneskets bedste ven. Man kan simpelthen ikke arbejde i trafikministeriet og være modstander af trafik”.

Denne ekstremt magtfulde forhenværende - nu afdøde - departementschef i Trafikministeriet Ole Zacchi, hadede letbaner og elskede biltrafik og det var meget belejligt for ham, at kunne bruge Finansministeriet som brækstang for at gøre letbaneprojekter “urentable”: Det var i høj grad ham, der støbte kuglerne til de nu anvendte skæve beregningsmetoder.

I 1999 var der nemlig en analyse, Projekt Basisnet, der skulle undersøge om man skulle satse på bus, letbane eller metro i København.

Her kritik af analysen, der dømte letbaner ude - fordi de sinkede biltrafikken (marginalt): Kommentar til Projekt Basisnet.

En af de eksperter der deltog i arbejdet med Projekt Basisnet har sendt mig denne kommentar:

“Værdisætningen er sket i de efterfølgende samfundsøkonomiske beregninger, hvor man fra finansministeriets side blev PÅLAGT at anvende den såkaldte markedsprismetode. Den betyder, at bilisternes ekstra rejsetid giver så stor negativ effekt, at mange kollektivprojekter bliver urentable og at den i projektet "politisk vedtagne" trafiksanering af Københavns Indre by også var urentabel. Allerede i projektforløbet blev dette internt kritiseret - bl.a. blev der (som en art provokation) lavet en beregning, der viste, at de på daværende tidspunkt nyligt anlagte cykelstier på Vesterbrogade var urentable, fordi de havde reduceret fremkommeligheden for bilerne.

RAMBØLL og RAMBØLL NYVIG har sidenhen i flere omgange forsøgt at få tilskud til et forskningsprojekt (bl.a. hos Transportrådet) omkring metoder til samfundsøkonomiske beregninger, som i højere grad går på projekternes evne til at opfylde en vedtaget politik (bl.a. i Holland) arbejder man med sådanne) - desværre er det endnu ikke lykkedes at få støtte nogen steder.”

For yderligere information, læs denne udmelding fra Jyder Mod Overflødige Motorveje, Rådet for Bæredygtig Trafik, Klimabevægelsen, Cyklistforbundet og NOAH fra juni 2021 - lige før aftalen blev indgået: Det har været vejenes tur siden 1936.

Du kan også finde flere informationer på Trafikbogen: noah.dk/trafikbogen

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!