Climate Justice
Climate Justice COP15 2009

Klimalov NOAHs høringssvar

5. februar 2020 · Kl. 14:50 Høringssvar

Forslaget til klimalov er ikke det, som tusinder sidste år skolestrejkede for, marcherede for og demonstrerede for

Den 6. december 2019 blev et meget stort flertal i Folketinget enige om en politisk aftale om en klimalov, og hvad klimaloven i store træk skulle indeholde. Den aftale var selvfølgelig ikke meget detaljeret.

Men lovforslaget ligner alt for meget denne aftale. Der mangler elementer, der kunne gøre klimaloven til en stærk ramme for de kommende års klimapolitik og handlingsplaner.

Det er en stor fejl, at den ikke indeholder en forpligtelse til at beregne et fremtidigt drivhusgasbudget for Danmark. Uden et sådant budget kan man ikke vide, hvor meget Danmark skal reducere sine udledninger med hvornår.

Det er nyt - og godt - i forhold til den eksisterende klimalov, at der er et reduktionsmål - her for 2030 på 70 procent, men uden et budget over de samlede udledninger år-for-år kan man ikke vurdere om 70 procent er nok - eller for meget.

Det er nyt - og godt - at lovforslaget indeholder en handlepligt for regeringen, men der mangler en forpligtelse til at udarbejde deciderede klimaprogrammer for forskellige sektorer som transport, arealanvendelse og landbrug og skovbrug, energibesparelser osv.

 

Læs mere i NOAHs høringssvar

 

Læs eventuelt også her Den nye klimalov er alt for svag

NOAHs publikation En dansk klimalov november 2019

NOAHs beregninger af budget og Reduktionsveje i klimaloven november 2019

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!