ålegræs
Åælegræs - foto: Jan Henningsen

Havmiljø Sandsugning ødelægger ålegræsområder ved kysterne. Det skader både havmiljø og klima.

13. januar 2023 · Kl. 16:07 Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE

NOAH Vandmiljø*

København 13. januar 2023

Ålegræsområder ødelægges af indvinding af sand fra havbunden ved de danske kyster. Det skader både havmiljø og klima.

Det er med at glæde, at NOAH kan konstatere, at staten sammen med kommuner, universiteter og private fonde nu vil begynde at naturgenoprette havmiljøet ved danske kyster, bl.a. ved at plante ålegræs i udvalgte områder.

Men glæden ville være betydeligt større, hvis myndighederne samtidig standsede indvindingen af sand ved hjælp af sandsugning i havet. Denne sandsugning ødelægger store områder med eksisterende ålegræs, hvilket vi bl.a. har kunnet konstatere i Køge Bugt. Her planlægger man oven i købet at udvide de områder, hvor det er tilladt at suge sand fra havbunden.

Ålegræsområder udgør et vigtigt område for fiskeyngel, som kan gemme sig og finde føde her, og ålegræs optager store mængder CO2 fra havet og dermed indirekte også fra atmosfæren. Derfor skader det både havmiljø og klima, når man ødelægger områder med ålegræs. Og derfor virker det helt absurd, at man i nogle områder ødelægger ålegræsbevoksningen, samtidig med at man bruger millioner på at plante ålegræs i andre områder.

NOAH kræver derfor, at man først og fremmest standser al sandsugning ved de danske kyster, indtil man har kortlagt de eksisterende ålegræsområder. Først herefter bør man tillade indvinding af sand fra områder, hvor der ikke findes ålegræs, eller hvor der ikke skal genetableres ødelagte ålegræsområder.

____________________________________________________________________________________________________________

Link til video: Sandsugning i Køge Bugt   https://youtu.be/1UKfYtcFkUk 

Kilde vedr. genopretningsprojekt:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/historisk-stort-naturprojekt-fantastisk-liv-skal-spire-frem-ved-nye-oeer

* siden oktober 2023: NOAH Havmiljø

Pressemateriale i form af foto, videoklip og faktablade, kontakt Stig Melgaard 

mail: stigmelgaard@gmail.com | telefon: 20 74 57 68

Telefonisk kontakt i øvrigt: Jan Henningsen 40 15 24 21; Palle Bendsen 30 13 76 95  

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!