Grisehoved
Nedlæg det industrielle landbrug

Ny video Nedlæg det industrielle landbrug – her er 9 gode grunde

30. januar 2024 · Kl. 09:33 Nyhed

Det industrielle landbrug belaster klimaet, vores miljø, vores natur og vores sundhed i et omfang, som de færreste forestiller sig. Det er på alle måder blevet en underskudsforretning for Danmark.

 

Tekniske og kemiske løsningsmetoder vil aldrig kunne rette op på de skader, som netop det teknologisk og kemisk baserede landbrug har skabt.

 

Derfor er der kun en vej frem, nemlig helt at nedlægge det industrielle landbrug. Det vil først og fremmest sige de mange svinefabrikker med de tilhørende kæmpe arealer til dyrkning af foder, som udgør langt størstedelen af det nuværende industrielle landbrug.

 

I stedet bør det danske landbrug omstilles til et klima- og miljøvenligt landbrug med helt andre landbrugsmetoder end dem, der i dag bruges i det industrielle landbrug. Det er ikke en utopi, men noget, der allerede er i gang, først og fremmest drevet af de mange, unge jordbrugere landet over, som er trætte af den gamle, miljøfjendtlige måde at drive landbrug på. Vi ved godt, hvordan vi skal gøre det, men der mangler både økonomisk og politisk opbakning. Derfor har omstillingen svære betingelser, og den går alt for langsomt samtidig med, at det industrielle landbrug modtager milliarder i støtte fra et samfund, der kun får flere og flere problemer i bytte for støtten.

 

I vores nye kortfilm viser vi 9 gode grunde til at nedlægge det industrielle landbrug og i stedet støtte alle de fantastiske regenerative jordbrugere, vi har landet over.

 

Se filmen på NOAHs YouTube kanal: https://youtu.be/zS8PvEUm3Ro

 

Referenceliste til filmen:

 

https://global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/Nedlæg%20landbruget%20-%20kilder.pdf

 

I disse dage styrker NOAH samarbejdet med Landsforeningen mod svinefabrikker, en folkelig bevægelse af lokale miljøforeninger, der kæmper for et andet landbrug de steder, hvor der i dag er stærkt forurenende industrielt svinebrug.

Se deres nye hjemmeside her

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!