Skove Skriv under mod illegal tømmerimport

11. juni 2010 · Kl. 15:39 Nyhed

Hvert år forvolder illegal skovhugst ødelæggelser på vores verden, ødelægger vores skove og giver næring til korruption og fattigdom.

Europa-Parlamentet har foreslået en stærk lovgivning for at forebygge at ulovligt tømmer komme ind på markedet, og indenfor få dage vil den Europæiske Union muligvis vedtage ambitiøse nye love. Men magtfulde importvirksomheder forsøger at svække lovgivningen ved gennem lobbyisme at søge at påvirke medlemmer af Rådet til at fjerne bøder og andre strafferetlige sanktioner.

Rådet vil træffe beslutning snart. Vær med til at os bygge et enormt offentlig ramaskrig og opfordre dem til at beskytte skovene og få ulovlig tømmerimport stoppet. Følg linket her og send det gerne til dine venner. De indsamlede underskrifter vil blive overdraget Rådet inden afstemningen.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!