sojamark

GMO Stem nej til genmodificeret soja!

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja DAS-44406-6 i henhold til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

30. juni 2017 · Kl. 09:47 Høringssvar

NOAH opfordrer den danske regering til at stemme nej til at tillade genmodificeret Soja DAS 44406-6. Først og fremmest fordi Danmark generelt bør være skeptiske over for brugen af pesticider i landbruget og overfor anvendelsen af GMO-afgrøder. Danmark bør satse på et bæredygtigt landbrug som nærer - og ikke tærer på vores muld og jord. Det er allerede muligt at skabe et sådan landbrug i Danmark.

Læs hele høringssvaret som PDF herunder

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!