Danmarks energiforbrug
Danmarks energiforbrug 2021. Kilde: Energistyrelsens klimastatus og -fremskrivning 2022. Grafik: NOAH

Opfordring til Dan J. og Mette F. Stop EU-støtte til biomasse

NOAH opfordrer Mette Frederiksen og Dan Jørgensen til at bruge deres indflydelse på kommende ministerrådsmøder: Fjern muligheden for at kalde træ til afbrænding for en vedvarende energikilde.

23. juni 2022 · Kl. 06:56 Pressemeddelelse

EU er ved at ændre i lovgivningen for brug af biomasse i VE-direktivet (direktivet om vedvarende energi). Dette direktiv er på dagsordenen, når EU’s energi- og klimaministre mødes d. 27. juni.

Inden da - i dag og i morgen - mødes EU’s statsministre i EU-Rådet. Energispørgsmål vil uundgåeligt også være et vigtigt emne blandt statslederne, som blandt andet skal deltage i en konference om Europas fremtid.

NOAH opfordrer Mette Frederiksen og Dan Jørgensen til at benytte lejligheden til at advare EU mod fortsat at satse på afbrænding af træ til energi.

NOAH har i forbindelse med tidligere rådsmøder opfordret Dan Jørgensen til at delagtiggøre sine ministerkolleger fra resten af EU i sin egen erkendelse af, at Danmarks hurtige og gennemgribende omstilling af kraft-varmesektoren ikke er et eksempel til efterfølgelse. Nu gentager vi opfordringen.

Vi har rettet henvendelse til Mette Frederiksen og Dan Jørgensen og bedt dem arbejde for at fjerne muligheden i VE-direktivet for, at man kan brænde træ og kalde det “vedvarende energi”. Danmark har et særligt ansvar, netop fordi vores land er gået både længst og hurtigst frem med omstillingen fra kul til biomasse (primært træ) - og først for sent har indset, at det ikke er en ægte klimaløsning.

Med krigen i Ukraine er det blevet endnu mere aktuelt, idet EU-kommissionen har fremlagt en plan for, hvordan EU skal blive uafhængig af russisk olie og gas, REPowerEU, der anbefaler at øge anvendelsen af træ og andre former for bioenergi i energiforsyningen.

I Danmark går arbejdet med at nedbringe emissionerne langt fra så fint, som det ellers forlyder - netop på grund af bioenergien.

Danmarks reelle udledninger

Vi får ellers ofte at vide, at Danmark har løst klimaproblemet i energisektoren, så vi nu bare mangler landbruget og transportsektoren.

Men hvis vi kigger energisektoren efter i sømmene, tegner der sig et noget andet billede. Her er det især el og fjernvarme, der ud fra en overfladisk betragtning er lykkedes med at nedbringe emissionerne.

Umiddelbart ser de officielle tal for CO2-udledninger - markeret med blåt i figuren nedenfor - måske meget godt ud. De viser, at sektoren har nedbragt udledningerne med ca. 20 mio. tons CO2-ækvivalenter siden 1990.

Men de reelle tal viser noget andet. På figuren har vi også indsat udledningerne fra kraftvarmeværkernes skorstene, når de afbrænder biomasse - markeret med rødt - og lagt dem oven i de officielle tal. Så bliver det synligt, at klimaindsatsen i kraft-varmesektoren er mislykkedes. For de reelle emissioner fra kraftvarmeværkerne er i virkeligheden kun nedbragt med ca. 5 mio. tons CO2-ækvivalenter siden 1990.

Kilde: Energistyrelsens klimastatus og -fremskrivning 2022.
Kilde: Energistyrelsens klimastatus og -fremskrivning 2022.

Politikerne kender faktisk tallene for de emissioner, der kommer fra afbrænding af biomasse. Tallene offentliggøres nemlig af Danmarks Statistik og Energistyrelsen. Men de kommunikeres ikke ud til offentligheden.

Det er kun takket være regneteknisk fifleri, at det er tilladt at lade som om, der ingen udledninger er, når der brændes biomasse af. Disse fiflerier er ganske vist sanktioneret af FN og EU, som har tilladt opgørelsesmetoder, hvor emissionerne kun skal regnes med i klimaregnskabet i det land, hvor biomassen er produceret.

Begrundelsen er blandt andet, at hvis man også skal medtælle emissioner fra skorstenene, der hvor træet brændes af, så risikerer man at tælle det to gange. Resultatet vil ofte være, at det slet ikke bliver talt med, blandt andet fordi det ikke er alle lande, der er forpligtet til at opgøre emissioner fra skovene i deres klimaregnskab. Men også fordi mange lande slet ikke har mulighed for at opgøre disse emissioner.

En anden grund til, at biomasse figurerer som nul-emissions energikilde, er, at den CO2, der kommer fra afbrænding af biomasse, vil blive optaget igen, når nye træer vokser op. Men det vil tage årtier, hvis ikke århundreder, før nye træer har optaget al den CO2, der bliver sendt ud i atmosfæren fra afbrænding af biomasse. Hvis de overhovedet bliver plantet.

Danmark er de sidste 20 år gået fra at brænde kul til at brænde skov. Det tæller som nul CO2-udledning i Danmarks klimaregnskab, på trods af at træ udleder mere CO2 end kul ved afbrænding.

Klimaet og skovene betaler prisen, mens Danmark kommer til at fremstå som et grønt foregangsland.

Det er vi ikke.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!