landbrug og natur
Foto: Bicanski // pixnio.com

Natur Vild natur i sameksistens med landbrug?

Fra giftforbud til giftkortlægning. Mens vi venter på naturloven, som helst ikke må hæmme det danske giftlandbrugs fortsatte udfoldelse.

23. januar 2023 · Kl. 12:21 Pressemeddelelse

Dette er et debatindlæg der har været forsøgt optaget i Jyllands-Posten og Politiken.

Danmark fik for nogle år siden en klimalov, og reaktionen var begejstret alle vegne. Vi fik også et måltal for CO2-reduktion. Og så længe slutdatoen ligger langt ude i fremtiden, er papir jo taknemmeligt. Der er endnu ikke nogen endelig plan for fremgangsmåden eller hastigheden i denne nedbringelse.

Naturloven: Rent drikkevand

Danmark skal ifølge den nye regerings politiske grundlag også have en naturlov, Den skal både skaffe mere vild natur og især redde vores drikkevand, som nu er i store problemer. Det er yderst påkrævet, for de foregående regeringer har intet foretaget sig i forbindelse med de alarmerende meldinger om pesticider af alle slags i stadig flere drikkevandsboringer. I 2016 udgjorde giften i grundvandsprøverne 13%. Det er slemt nok i sig selv, men allerede 3 år senere var det endnu værre: 1130 gange fandt man da sprøjtegift i drikkevandsboringer og i I 317 tilfælde var der så meget sprøjtegift i drikkevandet, at det overskred grænseværdien. Det var en seksdobling siden 2016! Så hvis ikke vi handler nu ser det rigtig slemt ud.

Forbud eller fortsat kortlægning

Og er regeringen så klar til at sætte ind mod pesticiderne? Ikke lige nu, viser det sig. Den foregående regering havde med sine støttepartier et forbud mod sprøjtemidler/pesticider på 200.000 hektar jord – især landbrugsjord – klar i efteråret, men så kom valget i vejen. Danske Vandværker melder sig klar med præcis kortlægning til at få stoppet forgiftningen på de mest udsatte steder, men i regeringsgrundlaget står der overraskende, at der skal flere undersøgelser til. Og her vil man åbenbart have Miljøstyrelsen til at analysere. Endnu, endnu, endnu en kortlægning. Det varsler ikke godt for det rene drikkevand.

Naturloven: Vild natur

Biodiversitet har været på dagsordenen i mange år nu. FN har holdt masser af konferencer, og EU besluttede i 2021 med European Green Deal, at nu skal 30% af både land- og vandarealer beskyttes som vild natur – de 10 % skal være strengt beskyttet. Det lyder vel som en overkommelig opgave for de fleste EU-lande, men for Danmark ser det meget vanskeligt ud. Biodiversitetsrådet har for nylig fastslået, at Danmark kun har 2,3% stærkt beskyttet natur, mens det for havene ser lidt bedre ud. EU-reglen er indtil videre kun en henstilling og et ønske om de 30% på europæisk basis, men ved den nyligt afholdte COP 15 i Montreal blev de 2 gange 30% vedtaget som et krav til hvert enkelt land. Så nu er Danmark på den. Hvad gør regeringen?

Danmark ikke et foregangsland

Det har været en yndet floskel hos et utal af politikere og mange iagttagere at erklære Danmark for et klimamæssigt foregangsland. Vindmøller! Solceller. Og elbiler. Mht. vindmøller ligger vi stadig flot, men på energieffektivitet er vi dumpet et langt stykke, og så har vi en miljømæssig kedelig bundrekord i vores enorme import af træpiller og træflis, som vi brænder af til den store guldmedalje – det hele importeret fra især USA og Baltikum. Det er biomasse, som overhovedet ikke er bæredygtig.

Landbrug og Fødevarer

Og så er der den vilde natur, som Mette Frederiksen har erklæret sin kærlighed til på de sociale medier: Regeringsgrundlaget siger, at naturbeskyttelsen skal tage hensyn til arealanvendelse, herunder ”sameksistens med landbrug”. Det kan blive spændende – eller måske uhyggeligt – at se, hvordan dette samliv skal kunne fungere. Men det må ligge fast, at alle statsligt ejede arealer – herunder forsvarets og kirkens – skal overgå til beskyttet vild natur sammen med de meget omtalte lavbundsjorder. Det er alligevel ikke nok til at nå op på de ønskede procent, så det næste bliver en god luns af den landbrugsjord, som først og fremmest i dag bruges til dyrkning af føde til de alt for mange avlsdyr.

Alle eksperter opfatter dette som en rigtig fremgangsmåde, men de har nok ikke taget regeringen i ed endnu, og da slet ikke Landbrug og Fødevarer, som med sine hundredvis af lobbyister først og fremmest arbejder for at bevare status quo på landbrugsområdet. Forhåbentlig vil kærligheden til naturen vinde over L&F, der i samklang med kræfter i regeringen forsøger helt at kæntre indsatsen for rent drikkevand og vild natur i de nærmeste år!

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!