Wall street

workshop Wall street vs. de sociale bevægelser – hvem har ret til verdens naturressourcer?

Med denne to-dages workshop sætter NOAH sammen med Afrika Kontakt og en række andre organisationer fokus på nogle af de forskellige måder, som ocean grabbing udspiller sig på i Nord og Syd.

20. oktober 2014 · Kl. 12:06 Nyhed

Enclosures have appropriately been called a revolution of the rich against the poor. 

Polanyi [1944]

Selv om det er 70 år siden, at Karl Polanyi skrev om enclosures (et begreb der i stigende grad omtales som 'grabbing') af land i England i det 18. og 19. århundrede er hans pointe i ovenstående citat i allerhøjeste grad stadig relevant. Under nyliberalismen og den i stigende grad finansialiserede globale politiske-økonomi bliver naturressourcer grabbed og markedsgjort i et alarmerende tempo. Alene siden 2000, er 227 millioner hektar land globalt blevet ’grabbed’ og lignende tendenser gør sig gældende for alle andre naturressourcer (luft, vand, olie, mineraler, fisk). Man kan derfor tale om en strukturel proces, hvor alt fra land til havet bliver grabbed og underlagt markedslogikken. Denne proces sker ofte under dække af ’bæredygtighed’, ’grøn vækst’, og seneste skud på stammen er 'blå vækst'. I praksis medfører denne grabbing imidlertid, at beslutninger omkring hvem skal have adgang til ressourcerne, på hvilke vilkår og med hvilke slutmål i stigende grad styres af en snæver politisk-økonomisk elite – udelukkende til gavn for dem selv. Denne ressource grabbing medfører, at enhver form for demokratisk kontrol over verdens naturressourcer forsvinder. Revolution som Polanyi beskrev, er altså stadigvæk i fuld gang og den fortsatte ’enclosure of the commons’ spiller en helt afgørende rolle i kapitalakkumulering under den nuværende kapitalisme. 

Over en halv milliard mennesker i verden er afhængige af fiskeri i deres dagligdag, og mere end 90% af dem arbejder i småfiskeriet. Som følge af de ovenfor beskrevne processer er de her menneskers levebrød imidlertid kommet under angreb gennem ’ocean grabbing’. På samme måder som ressource grabbing generelt, dækker ocean grabbing over processer, hvor magtfulde økonomiske aktører overtager kontrollen over havets ressourcer og kystnære landområder, mens fiskere fratages adgangen til og rettighederne over de fiskeriområder, der udgør deres livsgrundlag. Ocean grabbing tager mange forskellige former: fra udvidelse af luksus-turist ressorter, der ekskluderer kystfiskere på Sri Lanka, over destruktion af mangrove-områder i Ecuador til fordel for eksportorienteret akvakultur, til ren og skær privatiseringspolitikker, der har uddelt havets ressourcer til stordriftsfiskeriet i Canada, Island og en lang række andre lande.

Fællesnævneren er, at beslutningsprocesser omkring ressourcerne ikke tilgodeser de ofte politisk marginaliserede kystfiskere, men i stedet styres af andre interesser – fra transnationale selskabers profithensyn til miljøorganisationers øko-centriske naturhensyn.

Med denne to-dages workshop vil vi inden for konteksten af nyliberalismen sætte fokus på nogle af de forskellige måder, som ocean grabbing udspiller sig på i Nord og Syd samt give deltagerne konkrete muligheder for at deltage aktivt i den politiske kamp igennem solidaritetsarbejde og støtte til sociale bevægelser.

Program, Dag 1

Første workshop-dag skal således udbrede kendskabet til ocean grabbing fænomenet og med konkrete eksempler klæde deltagerne på til at forstå, hvilke drivkræfter og aktører, der står bag. 

Programmet vil bestå af tre oplæg med efterfølgende Q&A og diskussion.

  • Ocean grabbing – hvad er det vi står over for? (15 min. v. arrangørgruppen) Første oplæg skal ganske kort med den brede pensel sætte ocean grabbing i kontekst af den bredere ressource grabbing, som vi står over for.
  • The global privatisation push (40 min. v. Prof. Seth Macinko) Seths oplæg vil med konkrete eksempler skildre det privatiseringspres, som en række magtfulde aktører – fra Verdensbanken til filantropiske fonde til miljøorganisationer – pt. står bag, og give indspark til, hvordan det bedst kan stoppes.
  • Resource grabbing in a context of political instability in Kenya (40 min. v. Christiana Louwa) Christianas oplæg vil sætte fokus på, hvordan eliten i Kenya udnytter den politisk ustabile situation til at gennemtvinge forskellige former for ressource grabbing, og forklare hvordan folk på jorden går til kamp imod denne elite.

Første dag slutter med en Q&A sessions med et panel bestående af oplægsholderne samt repræsentanter organisationerne bag workshoppen.

Efter workshoppen bydes der på øl/vand og politisk snak i krogene.

Program, Dag 2 

Den anden dag har det primære formål at drøfte hvordan man kan deltage aktivt i den politiske kamp mod Ocean Grabbing, men som deltager vil man også få mulighed for at gå mere i dybden med udvalgte temaer som blev diskuteret om lørdagen. Vi vil arbejde i mindre grupper med forskellige temaer, hvor man som deltager frit vælger hvilken gruppen man ønsker at være i. Fælles for alle grupperne er at de konkrete muligheder og idéer forankres i de danske solidaritetsorganisationer som har en klar, kritisk tilgang til det politiske aktivistarbejde.

Arrangører: Afrika Kontakt, NOAH, Levende Hav, Internationalt Forum, Pugad

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!