Biomasse Klimaregnskab med kreativ bogføring

Virksomheder, politikere og medier foregøgler befolkningen, at vi kan beskytte klimaet ved at omstille den fossile økonomi til en »bio-økonomi« – og så ellers fortsætte, næsten som vi plejer.

14. februar 2013 · Kl. 16:11 Nyhed

Bente Hessellund Andersen fra NOAHs landbrugs- og fødevaregruppe har skrevet en artikel på modkraft.dk om den forfejlede promovering af bioenergi som et grønt alternativ til de fossile brændstoffer.

I den offentlige debat om vedvarende energi fortoner det sig, at bioenergi udgør de tre fjerdedele af det, der betegnes “vedvarende energi”.

Anvendelse af biomasse til energiformål indgår som et af elementerne i en såkaldt bio-økonomi. Biomassebaserede produkter fremstår som positivt klingende alternativer til de fossile brændstoffer.

Denne positive opfattelse af alt, hvad der begynder med “bio” har præget debatten og beslutningerne i nullernes Europa, hvor “falske løsninger” på klimaproblemerne (som f.eks. biobrændstoffer i transportsektoren) er sat i værk, mens en opbremsning af klimaforandringerne slet ikke er inden for rækkevidde.

At omstille vores enorme forbrug af energi og oliebaserede produkter til “bioenergi” og “bioprodukter” vil nemlig ikke bringe os ud af klimakrisen, men derimod medføre en lang række af sociale og miljømæssige problemer.

Læs hele artiklen her.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!