ugle
ugle

Er EU’s naturbeskyttelse ambitiøs nok?

Slutter
Union (Aula)
Nørre Allé 7, 2200 København

Danmark er bagefter i Europa, når det gælder at bevare udsat natur og truede arter af dyr og planter. Hvad gør EU for at beskytte Danmarks natur – og gør de nok? Debat om fremtidens naturbeskyttelse i EU og Danmark med Nanna Clifforth (NOAH), Karen Post Bache (Landbrug & Fødevarer) og Alexander Holm (Den Dyriske Time).

Begivenheden er gratis men kræver tilmelding - det foregår hos DEO: https://deo.dk/debat/er-eus-naturbeskyttelse-ambitioes-nok/

På trods af, at der i løbet af 1990’erne og 00’erne blev udviklet og implementeret en omfattende naturbeskyttelseslovgivning i EU, er den danske natur stadig i tilbagegang. Naturen er under pres og mange arter er fortsat i risiko for at uddø i Danmark.

Reglerne for naturbeskyttelse i Danmark skrives ofte i EU. EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, pålægger EU’s medlemslande at bevare og beskytte en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for de 27 EU-lande. Der sker ved at udpege særlige områder, hvor arterne og naturtyperne bliver beskyttet. For eksempel har man i EU udpeget Natura 2000-områder, som er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.

En kritik af den danske naturs tilbagegang bliver ofte rettet mod EU’s fælles landbrugspolitik, hvor en række miljøorganisationer kritiserer landbrugspolitikken for at modarbejde målsætningen i EU’s naturbeskyttelseslovgivning samt prioritere de store animalske producenter på bekostning af naturen. Denne kritik afvises dog af de store landbrugsorganisationer herhjemme, der blandt andet peger på tiltag som forskning i fodersammensætning.

Hvad er op og ned i debatten? Hvor bør man fokusere sine kræfter, hvis der skal være mere og bedre natur i Danmark og Europa? Er EU’s naturbeskyttelseslovgivning ambitiøs nok? Hvilke ønsker er der til EU’s fremtidige naturbeskyttelseslovgivning fra landbruget og fra grønne miljøorganisationer?

Debatmødet er afslutningen på NOAHs naturskole og afholdes i samarbejde med DEO.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!