• Hæfte
  • 12 sider

Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Om NOAHs arbejde for lokalt ejet vedvarende energi.

1. juni 2015 · Kl. 14:23 Materiale

FællesEnergi er vores betegnelse for lokalt ejede projekter eller anlæg, der bidrager til afviklingen af energiproduktion fra fossile brændstoffer f.eks gennem etablering af en vindmøllepark, et fjernvarmeværk eller et solcelleanlæg. Ejerskabet skal ligge enten hos en andelsforening eller en anden organisation med demokratisk struktur bestående af lokale borgere. Det kan f.eks. være en fond eller kommunen.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!