• Hæfte
  • 32 sider

Mad og brændstof til Europa

Dette hæfte kaster et kritisk blik på brugen af biomasse som fremtidens energiforsyning.

1. juli 2010 · Kl. 15:06 Materiale
  • Pris: 20 kr. + porto
  • Fag: Naturgeografi Geografi Natur/teknologi Samfundsfag Teknikfag
  • Målgruppe: 7-10. klasse Gymnasie/ungdomsuddannelser
  • ISBN: 978-87-91237-31-7
  • Emner: Madsuverænitet Skove og Biodiversitet

Mere og mere landbrugsjord bruges til at producere biobrændstoffer. Men samtidig er efterspørgslen på animalske fødevarer nærmest eksploderet de seneste årtier på grund af øget velstand flere steder i verden. Tilsammen er det allerede mange steder gået alvorligt ud over klodens naturlige økosystemer, der ødelægges af rovdriften på mere og mere landbrugsjord.

Politikernes løsning er ofte baseret på det naive ønske om, at alting skal forblive, som det er. Vi skal blot finde på en smart teknologi, der kan løse de menneskeskabte problemer for naturen.

Gensplejsede planter, der bliver markedsført som klimavenlige, men som reelt er ødelæggende for de naturlige økosystemer, grønvaskning, hvor regeringer eller virksomheder forsøger at brande sig som klimavenlige, selv om den nye lov eller produktet faktisk ikke gør noget godt for miljøet, samt satsningen på at biomasse kan løse klimaproblemerne, er bare nogle eksempler, hvor kuren for at stoppe klimaforandringerne er lige så slem som sygdommen.

Det kan du læse meget mere om i “Mad og brændstof til Europa”, der er skrevet af NOAH Madsuverænitet. 

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

Bestillingsformular

  • Aktuelle Start
  • Preview
stk.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!