Faurholt

Klimaplan Arealanvendelse i det åbne land

Genskab jordens kulstoflager. Sådan lyder opfordringen i NOAHs klimahandlingsplan for arealanvendelse i det åbne land. Der er et enormt potentiale for at modvirke klimforandringerne, hvis vi på globalt plan forstår at genopbygge jordens kulstoflager. Danmark må påtage sig sin del af ansvaret. NOAHs anbefalinger tilgodeser ligeværdigt klima og biodiversitet.

31. marts 2020 · Kl. 21:34 Nyhed
NOAHs klimahandlingsplaner

Download

Vi skal og kan tilbagebetale vores kulstofgæld til jorden, som vi igennem århundreder har udpint for organisk materiale. Planen tager udgangspunkt i, at der er et enormt potentiale for at modvirke klimforandringerne, hvis vi på globalt plan forstår at genopbygge jordens kulstoflager. Den lægger sig således op af et nyligt udkommet studie fra Nature.

Vi peger på, hvordan Danmark kan påtage sig sin del af ansvaret. Vores anbefalinger handler om genetablering af både vådområder, enge og skove kombineret med et regenerativt jord- og skovbrug. Anbefalingerne tilgodeser dermed både klima og biodiversitet.

Planen præsenterer blandt andet to fødevarescenarier, hvor kosten helt overvejende er lokalt produceret, og hvor både emissioner, miljøbelastning og arealanvendelse er minimeret. Begge scenarier er baseret på økologisk jordbrug. Den animalske produktion er reduceret til husdyr, der afgræsser naturlige engarealer samt biprodukter fra jordbruget og forarbejdningsprocesserne. I det ene scenarie afgræsses også det kløvergræs, der indgår i et økologisk sædskifte.

I Danmark ville vi kunne producere mad til seks millioner mennesker på halvdelen af det nuværende danske landbrugsareal, selv om der på forhånd er udtaget 20 procent af det nuværende landbrugsareal til genopretning af natur. De beskrevne kostsammensætninger ville føre til en reduktion i udledning af klimagasser på 85-90 procent i forhold til en danskers klimabelastning fra kosten i dag.

Hvad det overskydende areal skal bruges til, må besluttes ud fra behov for jord til andre formål og behovet for, at Danmark skal bidrage til at ernære resten af Jordens befolkning. Klimaplanen giver nogle bud på, hvad der bør prioriteres.

Læs mere:

 

Se også andre klimahandlingsplaner i serien:

 

Klimahandlingsplan 1

 

 

 

 

Klimahandlingsplan 2

 

 

 

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!